Nyheter

Vattenbaserade glidlacker förbättrar arbetsplatssäkerheten

11. January 2016

Vattenbaserade glidlacker förbättrar arbetsplatssäkerheten

Klüber Lubrication utökar sitt sortiment av högeffektiva glidlacker för elastomerer

Vid val av produkter för ytbeläggning av elastomerprofiler och -komponenter spelar arbetsplatssäkerheten en allt viktigare roll. De flyktiga organiska lösningsmedel som möjliggör applicering av glidlackerna kan nämligen orsaka avsevärda luftföroreningar.  Av den anledningen intensifierar tillverkare och bestrykningsföretag sitt arbete med att hitta alternativa produkter till konventionella glidlacker med organiska lösningsmedel. Klüber Lubrication har nu lanserat två glidlacker som enbart innehåller vattenbaserade lösningsmedel och som är helt fria från organiska hjälplösningsmedel. ”Vi har lyckats utveckla glidlacker som är effektivare än jämförbara produkter samtidigt som de avsevärt förbättrar arbetssäkerheten för kunden”, förklarar Jun Harasaki, chef för Product Portfolio Management hos Klüber Lubrication.

 

Klüberflex 100-0 N används särskilt för att minska friktion och slitage hos profiltätningar som bland annat används inom fordonsindustrin. Tack vare den innovativa sammansättningen med ett modernt bindemedelssystem härdar silikon-hybridlacket snabbare än konventionella produkter. Härdningstiden för Klüberflex 100-0 N i bestrykningskammaren vid 150 °C uppgår till endast 5 minuter i stället för 15 minuter som är normalt. Hos Klüberflex 100-0 N sker tvärbindningen i extruderingslinjen vid en objekttemperatur på 220 °C på mindre än 60 sekunder. Dessutom kan kunder dra fördel av högre flexibilitet hos beläggningen, till och med vid temperaturer ned till minus 40 °C.

 

Klüberflex 300-0 N används för bestrykning av O-ringar och packningar inom alla industriområden. Glidlacket uppvisar utmärkta töjningsegenskaper utan sprickbildning. Tack vare den låga inbränningstemperaturen på 120 °C passar Klüberflex 300-0 N för många olika elastomerer och bidrar på så sätt till avsevärda kostnads- och energibesparingar.

 

Båda glidlackerna har godkänts av åtskilliga tillverkare och används i en mängd olika branscher.