Nyheter

Smörjmedel får Europas längsta klaffbro att fungera

10. February 2014

Smörjmedel får Europas längsta klaffbro att fungera

Stora projekt som klaffbron Pont Jacques-Chaban-Delmas är möjliga att genomföra tack vare tribologiexperter

Om rörliga delar ska fungera friktionsfritt under hög belastning måste smörjningen vara felfri. Den nya klaffbron Pont Jacques-Chaban-Delmas i Bordeaux i Frankrike har flera rörliga delar och man såg tidigt hur viktigt smörjmedel var. Företaget Klüber Lubrication, som tillverkar specialsmörjmedel, var därför med redan på planeringsstadiet och rekommenderade även tre smörjmedel till alla brons friktionspunkter.

Pont Jacques-Chaban-Delmas i Bordeaux är en mäktig klaffbro av betong och stål. Den invigdes våren 2013 och förbinder två stadsdelar på olika sidor av floden Garonne. Bron är 433 meter lång och 43 meter som bredast. Den har två körfält för biltrafik i vardera riktning - och gångvägar och cykelbanor på båda sidor. Dessutom finns det två kollektivkörfält i mitten av bron. Den mest imponerande delen av bron är den 117 meter långa mittsektionen som kan lyftas för att släppa förbi fartyg, vilket sker drygt 100 gånger per år. Det tar ungefär 11 minuter för bron att nå lyfthöjden på 53 meter.

Eftersom den historiska stadskärnan i Bordeaux är ett världsarv, måste bron både uppfylla tekniska krav och passa in estetiskt för att uppfylla UNESCO:s för nya byggnader i historiska miljöer. Två andra utmaningar vid bygget var de starka vindarna i området och de starka strömmarna i floden Garonne.

Smörjning som kräver experthjälp
Klaffbron ritades av arkitekterna Lavigne och Cheron. Det som utmärker byggverket mest är de 77 meter höga bropelarna som bär den lyftbara mittsektionens vikt på cirka 2 750 ton. Företaget GTM i VINCI-koncernen utförde själva byggnadsarbetet. Studien genomfördes av ingenjörsfirman NFM Technologies, som tidigt samarbetade med Klüber Lubrication. Smörjningen av en så här pass ovanlig design med alla sina rörliga delar visade sig vara en krävande uppgift.

Brons lyftmekanism är som en gigantisk hiss: fyra metallstänger med en total vikt på 2 694 ton agerar motvikt och förflyttar sig uppåt och nedåt inuti bropelarna. Metallstängerna sitter ihop med brons mittsektion med hjälp av kablar dragna via block med en diameter på fyra meter, som är monterade längst upp på bropelarna. Vid bropelarnas bas rullas kablarna upp på trummor.

Den långa kravlistan på brons smörjmedel
Alla rörliga delar i bron utsätts för extremt hög belastning och smörjningen måste vara pålitlig och felsäker. Många friktionspunkter är svåråtkomliga, därför måste intervallen för omsmörjning vara så långa som möjligt. Bordeaux ligger dessutom vid Atlantkusten, där luften innehåller rejält med salt som har en korroderande effekt och får smörjmedlet att försämras snabbt. Ett krav från kunden var att använda få smörjmedel, dels för att undvika sammanblandning och dels för att förenkla inköp och förvaring.

Tre smörjmedel för alla friktionspunkter
Efter att ha analyserat konstruktionen rekommenderade Klüber Lubrication tre specialsmörjmedel med egenskaper som uppfyllde samtliga krav för samtliga friktionspunkter.

Kabeltrummornas lager och vinscharna kräver ett smörjmedel med mycket hög viskositet. Klüberlub BE 41-1501 är ett särskilt smörjmedel för rullager som körs långsamt under hög belastning. Det baseras på en mineralolja med hög viskositet (ISO VG 1500) och innehåller även litium och extremt effektiva EP/AW-tillsatser. Den innehåller också MoS2 och grafit som fasta smörjmedel.

Atlantluft full av salt
På grund av närheten till Atlanten var tribologerna tvungna att ta med saltets korroderade effekt i beräkningen. Klüberplex AG 11-462 utvecklades särskilt för marina miljöer och klarar därför kraven. Det är ett penslingsbart och självhäftande drifts- och grundningssmörjmedel som innehåller en komplex tvål av aluminium, mineralolja och vita fasta smörjpartiklar. Smörjmedlet klarar av hög belastning och ger ett starkt korrosionsskydd, även om det utsätts för saltvatten. På grund av särskilt utvalda fasta smörjmedel och tillsatser har det god fästförmåga och högt slitageskydd även vid låga temperaturer. Eftersom smörjmedlet är vitt blir appliceringsområdet lättare att göra rent. Klüberplex AG 11-462 har ett brett användningsområde, till exempel i kuggkransar, drivhjul och lager. Smörjmedlet används i brons kopplingar, fogar, låsmekanismer och styrbanor i den lyftbara mittsektionen.

Syntetisk växelolja för maximal pålitlighet
För växellådorna rekommenderade Klüber Lubrication Klübersynth GH 6-320. Det är en syntetisk växelolja för höga temperaturer baserad på polyglykol. Den här växellådsoljan har hög motståndskraft mot nötning och mikropitting och rejält slitageskydd för att förhindra tidiga lagerfel. Tack vare motstånd mot åldrande och oxidering, har den här syntetiska oljan mycket längre livstid än smörjmedel baserade på mineralolja, vilket i sin tur leder till längre serviceintervall. Oljan förbättrar också växellådans effektivitet. Med optimal viskositet har oljan lättare att bilda ett tillräckligt lager med smörjmedel, även vid förhöjda eller höga temperaturer. Klübersynth GH 6-320 har ett brett intervall för driftstemperatur.