Nyheter

Klüberbio miljöcertifierade av EU Ecolabel

21. January 2014

Klüberbio miljöcertifierade av EU Ecolabel

Klüber Lubrications oljor för växellådor, CPP-propellrar och propelleraxlar har nu blivit godkända enligt EU:s Ecolabel-program. Därmed uppfyller de också den amerikanska miljömyndigheten EPA:s krav.

- För oss är det viktigt att få våra smörjmedel certifierade av EU Ecolabel, säger Ben Bryant, ansvarig för sjöfartsmarknaden på Klüber Lubrication i Nordamerika.
- Med certifierade produkter kan fartygsägare och fartygsoperatörer nu vara helt säkra på att uppfylla de krav som finns på smörjmedel för fartyg i Nordamerika.

EU Ecolabel är en miljömärkning som ges till produkter och tjänster som uppfyller höga miljöstandarder under hela livscykeln. Produkterna Klüberbio EG 2 för växellådor och propellrar och Klüberbio RM 2 för propelleraxlar är biologiskt nedbrytbara, innehåller minimalt med gifter och leder inte till någon bioackumulation.

- Vi har genomfört omfattande tester hos oss och hos ledande tillverkare av utrustning för att säkerställa kompatibilitet och prestanda, säger Dirk Fabry, global marknads- och tillämpningsingenjör på Klüber Lubrication.
- Den här senaste certifieringen gör att vi har ett komplett sortiment av produkter som uppfyller kraven för det tillstånd som heter Vessel General Permit i Nordamerika.