Korrosionsskydd

Korrosionsskydd från Klüber Lubrication skyddar och smörjer

Korrosion kan orsaka stora skador på maskiner och anläggningar. Rostskydd förhindrar, reducerar eller fördröjer korrosionen, beroende på material och belastning. Icke rostfria metallmaterial får ett långsiktigt skydd med rostskyddsmedel från Klüber Lubrication.

Rostskydds- och rostlösningsmedel

Rostskydds- och rostlösningsmedel används till icke rostfria maskiner och anläggningar i våta eller fuktiga miljöer. Kraven är ännu högre om utrustningen ska användas i eller transporteras genom marina miljöer.

Speciella former av korrosion

För att skydda komponenter från speciella former av korrosion, som tribokorrosion, nötningskorrosion eller galvanisk korrosion, används smörjpasta eller fett.

 

Exempel på specialsmörjmedel som erbjuder korrosionsskydd:

Klübersynth MZ 4-17

Klüberbio Z 2-5

Klübertop TP 46-111