Höga temperaturer, kontinuerlig drift, laster som mäts i antal ton och cementdamm innebär tuffa driftförhållanden vid cementproduktion. Specialsmörjmedel tillverkade av Kluber Lubrication används i många maskiner och system inom denna industrisektor.

I anläggningarna pågår produktionen av byggnadsmaterial dygnet runt. Komponenter som kullager och kugghjul i roterande ugnar, kvarnar, rullpressar och krossar utsätts alltså oavbrutet för slitage. Att välja rätt smörjmedel är avgörande. Ett felaktigt val kan leda till att komponenter går sönder i förtid. I värsta fall leder det till produktionsstopp som innebär höga underhållskostnader och ett tapp i omsättningen.

Många maskinoperatörer ställs inför problemet med nötande cementdamm som tränger in i maskiner med öppna växlar. Detta påskyndar slitaget på tandflankerna och minskar drevets livslängd. Våra transparenta, avancerade smörjmedel för öppna växlar hjälper till att snabbt avlägsna detta damm från det kritiska området och ger därmed ett bättre skydd mot slitage.

Högpresterande smörjmedel för en större anläggningstillgänglighet

Med rätt smörjmedel kan du utöka livslängden för de insmorda komponenterna och öka maskinernas tillgänglighet. Lägre smörjmedels- och energiförbrukning har också en positiv effekt på driftskostnaderna.

Hög prestanda behöver inte utesluta hållbarhet. Vi har utvecklat ett smörjmedel baserad på förnybara råmaterial som är specifikt avsett för öppna växlar på roterande ugnar. Denna produkt har hög prestanda och är biologiskt nedbrytbar.

KlüberEfficiencySupport – vår erfarenhet för din anläggning

I byggmaterialbranschen påverkar varje optimering marginalen. Vi förser dig inte bara med önskat smörjmedel. Vi tar dessutom hand om underhållet av öppna växlar och utvecklar tillsammans med dig individualiserade koncept för bättre långsiktiga smörjprocesser som garanterar en pålitlig drift.

Läs mer om KlüberEfficiencySupport.

Framgångsberättelse: så minskade InterCement sin energiförbrukning

Success case: how InterCement reduced energy consumption
Spela

Fördelar i korthet:

  • Tillförlitligt slitageskydd även under höga belastningar
  • Lägre smörjmedelskonsumtion och minskade energikostnader
  • Biologiskt nedbrytbara smörjmedel med hög prestanda
  • Större anläggningstillgänglighet

Här hittar du ett urval av våra produkter för alla underkategorier för cementindustrin

Kontakta oss

Du kan nå oss via kontaktformuläret, ringa oss (+46 8 590 986 00) eller skicka ett mejl direkt till vår kundtjänst (klueber.se@se.klueber.com). Vi ser fram emot ditt meddelande!

För mer information om behandlingen av dina uppgifter via kontaktformuläret, se vår dataskyddsdeklaration.