Extrema förhållanden kräver speciallösningar. Vi har därför utvecklat specialsmörjmedel för den kemiska industrin som klarar av högt tryck, höga temperaturer och aggressiva medier. Detta hjälper dig att öka tillgängligheten för produktionsutrustningen och samtidigt sänka kostnaderna.

Många processer i den kemiska industrin kräver bara standardsmörjmedel. Om gaskompressorer, industriventiler, industriarmaturer eller rullningslager, till exempel i centrifuger eller torkar, används i kontakt med aggressiva medier räcker dock vanliga smörjmedel och oljor inte till. För dessa användningsområden har vi utvecklat specialsmörjmedel som har PFPE/PTFE som bas och som bibehåller full prestanda även under extrema förhållanden. Därmed krävs inte längre extra återsmörjning utöver det planerade underhållet och både tillgängligheten och den ekonomiska effektiviteten för anläggningen ökar.

Rätt smörjmedel för ditt användningsområde

Många kemiska processer involverar gaser i olika sammansättningar. Hur gasen är sammansatt har dock en avgörande inverkan på vilken smörjolja som ska väljas, för att undvika reaktioner mellan gasen och smörjmedlet. KlüberConsult är en tjänst där vi analyserar dina specifika krav och använda medier för att ge sakkunnig vägledning i valet av rätt smörjmedel. Kontakta oss gärna via vår kontaktsida.

Automatisk smörjning av svårtillgängliga smörjningspunkter

Kemiska anläggningar kräver regelbunden smörjning av smörjpunkter som i vissa fall kan vara svårtillgängliga. För sådana användningar ger våra automatiska smörjmedelsapparater en tillförlitlig dosering av den nödvändiga mängden (Klübermatic Nova).

 

Fördelar i korthet:

  • Hög resistans mot medier och tryck samt hög termostabilitet, vilket ger ökad drifttid
  • Förlängd livslängd för de insmorda komponenterna, vilket ger lägre underhållskostnader och minskat behov av lagerhållning
  • Effektivisering av anläggningen, vilket ger lägre energikostnader
Kontakta oss

Kontakta oss

Du kan nå oss via kontaktformuläret, ringa oss (+46 8 590 986 00) eller skicka ett mejl direkt till vår kundtjänst (klueber.se@se.klueber.com). Vi ser fram emot ditt meddelande!

För mer information om behandlingen av dina uppgifter via kontaktformuläret, se vår dataskyddsdeklaration.