Ett kvartssekel dedikerat åt miljöskydd och hållbarhet

Klüber Lubrication var det första företaget i München som certifierades enligt EMAS för 25 år sedan

Redan för 25 år sedan lät Klüber Lubrications huvudkontor som första företag i München certifiera sitt miljöhanteringssystem enligt EMAS. EMAS, mer känd som EU:s miljörevision, utvärderar om ett hanteringssystem uppfyller alla krav för att kontinuerligt förbättra miljöpåverkan avseende hållbar utveckling. Utöver miljöskydd är det främsta målet med “Eco-Management och Audit scheme”, som utvecklats av EU, att förbättra miljöeffektiviteten. EMAS säkerställer att alla miljöaspekter, från energiförbrukning till avfall och utsläpp, implementeras på ett rättssäkert och transparent sätt. Certifieringen av Klüber Lubrication 1996 utgjorde en viktig milstolpe i företagets redan tidigare påbörjade resa mot en ansvarsfull och sparsam resursanvändning.

“Vid tiden för certifieringen var miljöskydd och hållbarhet fortfarande långt från en del av det allmänna medvetandet”, förklarar Markus Hermann, hållbarhetschef på Klüber Lubrication. ”Men när det gäller miljöskydd var vi klara över att vi inte kunde vänta på att lagstadgade krav skulle komma, utan ville ta itu med vissa tendenser proaktivt. Eftersom Klüber Lubrication redan tidigt hade utvecklat en bra kemikaliehantering och hade investerat i omfattande miljöskyddsåtgärder, till exempel vatteninsamlingstankar och frånluftssystem, var förutsättningarna goda. Våra etablerade kvalitetssäkringssystem gav också en bra strukturell grund för att uppfylla de strikta kraven i EMAS. Dessutom validerades därefter miljöhanteringssystemen i alla europeiska produktionsanläggningar. Idag är de certifierade vid alla tolv produktionsanläggningar globalt enligt den internationellt erkända ISO 14001-standarden och enligt andra relevanta standarder, t.ex. arbetsplatssäkerhet.”

Klüber Lubrication är än idag en av pionjärerna inom hållbar utveckling av högeffektiva specialsmörjmedel. Tribologispecialisten ställer inte bara höga krav på den egna produktionen och de råmaterial som används, utan hjälper också sina kunder att reducera deras egna fotavtryck. Genom att använda kundanpassade smörjmedel från Klüber Lubrication kan operatörer undvika energiförluster, komponenter fortsätter att fungera längre och värdefulla resurser kan bevaras i hela värdekedjan. På Klüber Lubrications F&U-avdelning utvecklas trendsättande specialsmörjmedel och mognar till färdiga produkter, till exempel vattenbaserade Hydro Lubricants och EAL-smörjmedel för användning i känsliga områden, t.ex. i havet.

Kontakta oss

Du kan nå oss via kontaktformuläret, ringa oss (+46 8 590 986 00) eller skicka ett mejl direkt till vår kundtjänst (klueber.se@se.klueber.com). Vi ser fram emot ditt meddelande!

För mer information om behandlingen av dina uppgifter via kontaktformuläret, se vår dataskyddsdeklaration.