“Vi förändrar spelreglerna”

Energiförbrukning och minskade koldioxidutsläpp bör tas på allvar, inte bara av enskilda personer och politiska aktörer utan även av företag runt om i världen. Vi har samtalat med våra energiexperter Alexander Leis och Iraja B. Ribeiro om aktuella marknadstrender, lyckade angreppssätt för att uppnå högre energieffektivitet och den roll som rätt smörjmedel spelar för bättre hållbarhet.

Minskade utsläpp av CO2 är en avgörande fråga som berör människor, myndigheter och företag i hela världen. Vilka möjliga angreppssätt finns det som kan bidra till en mer hållbar utveckling?

A. Leis: Det är viktigt att förstå att CO2 har en direkt koppling till energi. Energiförbrukning är den huvudsakliga källan till koldioxidutsläpp.

Det finns tre sätt att möjliggöra en hållbar utveckling. Det första och bästa är naturligtvis att minska energiförbrukningen. Det andra är att använda mer energi från förnybara källor. Det tredje angreppssättet är att nå högre energieffektivitet, vilket innebär att behålla nuvarande energiförbrukningsnivåer men få ut mer av dem. Eller tvärtom, hålla produktion och tillväxt på samma nivå men använda mindre energi.

I. Ribeiro: Energieffektivitet är mycket viktigt eftersom världens befolkning växer och energibehovet ökar. När energiförbrukningen blir större ökar även utsläppen. Ett av dagens mål är att minska utsläppen och samtidigt använda samma energimängd. Eftersom energi är dyrt är även en lägre energiförbrukning ett viktigt mål. Det bästa sättet att angripa dessa båda problem är att vi blir energieffektivare. Faktum är att jag inte kan tänka mig något hållbarhetsprogram som inte omfattar åtgärder för energieffektivitet. När vi pratar om en mer hållbar framtid bör det första steget vara att använda energi på ett effektivare sätt.

 

Framför allt i Europa används nästan hälften av energin inom industrin. Finns det några föreskrifter när det gäller att införa energieffektivitet?

I. Ribeiro: I Europa är många företag certifierade enligt ISO 50001, en standard för energihanteringssystem. Den kräver att företag kontinuerligt förbättrar sin energieffektivitet. Den här frågan är även viktig för länder utanför Europa – alla företag som jag besöker runt om i världen har ett nyckeltal som gäller energibesparingar.

 

Hur kan industrier uppnå bättre energieffektivitet i sina processer?

A. Leis: Industrier kan vidta många åtgärder: anpassning av värmesystem eller bättre system för tryckluft är ett par exempel. Det finns dock en specifik fråga som direkt påverkar alla industrier, nämligen smörjmedel. Alla industrier använder smörjmedel, alla industrier har stora maskiner som förbrukar energi. Eftersom smörjmedel förekommer i alla industrier i hela världen har de en stor påverkan. Det innebär en enorm hävstångseffekt.

 

Exakt hur bidrar smörjmedel till bättre energieffektivitet?

I. Ribeiro: Klüber Lubrication är en global expert på specialsmörjmedel med exceptionellt hög kvalitet. Sådana högkvalitativa produkter har en lägre friktionskoefficient, vilket är viktigt när det gäller att optimera energiförbrukningen. Något som ytterligare utmärker oss på marknaden är det faktum att våra tekniska specialister mäter och bevisar effektivitetsvinsterna och därmed även kostnadsbesparingen för kunden. Det är mycket viktigt att vi kan uppvisa konkreta resultat för att vara trovärdiga och uppnå förbättringar. Vi lever i en företagsmiljö. För företag blir ansträngningarna att nå hållbarhet attraktiva om de är mätbara och leder till ekonomiska fördelar. Vårt dotterbolag i Brasilien har exempelvis utvecklat ett verktyg som inte bara beräknar hur mycket energi och CO2 som har sparats in genom användning av våra produkter. Det beräknar även besparingar som är resultatet av sekundära effekter som färre transporter eller längre underhållsintervall tack vare optimerad smörjning. Vi arbetar för närvarande med att ge det här verktyget internationell spridning. I egenskap av smörjmedelsspecialister ser jag det som vår uppgift att etablera denna kunskap och att utbilda marknaden.

 

Vilka branscher är för närvarande mest intresserade av att optimera sin energieffektivitet?

I. Ribeiro: För närvarande är det den tunga industrin som visar det största intresset, eftersom de största energiförbrukarna finns inom den tunga industrin. Deras utrustning är störst och förbrukar de största volymerna av smörjolja. Olja har den största potentialen för energieffektivitet, vilket i sin tur kan leda till kostnadsbesparingar.

Den andra faktorn är industrins anseende. Företagen inom den tunga industrin betraktas dessvärre som några av de största miljöförstörarna på planeten, och därför är de intresserade av hållbara lösningar som hjälper dem att förbättra sitt rykte.

Rykte är en mycket viktig aspekt även när det gäller livsmedelsindustrin, eftersom den är direkt kopplad till slutkunden: frågor som hälsa eller ren och miljövänlig produktion kan direkt påverka anseendet hos företag i livsmedels- och dryckessektorn.

Men det finns många andra tillämpningar som har potential att optimeras. Vi ser fram emot att utforska dem.

 

Om vi flyttar fokus från kunden, hur viktigt är det med energieffektivitet och hållbarhet hos er själva på Klüber Lubrication?

A. Leis: Du måste förbättra ditt eget avtryck om du vill bli tagen på allvar av andra när du hävdar att du kan hjälpa dem med hållbarhet. Det handlar om seriositet och anseende. Jag anser att man inte kan prata om handavtryck utan att beröra fotavtrycket. När det gäller vårt fotavtryck är det många initiativ som vi är stolta över. Vi har installerat solceller på våra anläggningar i Mexiko och Indien för att generera vår egen elektricitet från förnybara källor och bytt till avtal om tillförlitlig grön el i vissa av våra övriga produktionsanläggningar. Vi förbättrar vår produktportfölj för att minska miljöfarliga produkter och öka användningen av råmaterial från förnybara källor för att övergå till hållbarare produkter. Naturligtvis förbättrar vi kontinuerligt våra processer i linje med hållbarhetspolicyn hos Freudenberg Group. En bra källa till mer information är vår hållbarhetsrapport.

 

Hur ser framtiden ut för energieffektivitet och hur kan vi uppnå bättre hållbarhet i alla branscher?

A. Leis: International Energy Agency (IEA) tillhandahåller en årlig marknadsrapport och scenariot är att energibehovet kommer att fortsätta öka under de kommande åren. Det innebär att energieffektivitet kommer att bli allt viktigare framöver.

I. Ribeiro: I framtiden kommer energieffektivitet att bli viktigare i företagsutveckling. Ju fler företag som deltar i initiativ för energieffektivitet desto större påverkan kommer den här frågan att ha för den nya generationen företag.

Tidigare, innan vi hade etablerat vår KlüberEnergy-approach, var det nästan omöjligt för oss som leverantör av specialsmörjmedel att sälja tusentals liter olja för gigantiska växellådor, eftersom högeffektiva smörjmedel är dyra jämfört med konkurrenterna. Men med vårt energieffektivitetskoncept kan vi nu inte bara erbjuda enastående produkter utan även möjliggöra en hållbarare produktion och kostnadsbesparingar för kunderna. För dem är nu fördelarna större än kostnaderna. På så sätt förändrar vi spelreglerna.


A. Leis: Vi måste ta hållbarhet på allvar. Varje liten och personlig åtgärd är viktig, men vi som företag har ett stort socialt ansvar och stor potential att påverka på bred front. Vi som har kontakt med alla industrier måste se det som vårt uppdrag att tillhandahålla de olika branscherna bättre lösningar och även kunskapen om dessa lösningar. Den goda nyheten är att vi redan erbjuder högeffektiva smörjmedel som är mycket bättre än exempelvis mineraloljor, vilket fortfarande är standard i många industrier. Det finns ingen anledning att vänta – det är bara att sätta igång att sälja bättre smörjmedel.

Alexander and Iraja

Alexander Leis (vänster) och Iraja B. Ribeiro

Kontakta oss

Kontakta oss

Du kan nå oss via kontaktformuläret, ringa oss (+46 8 590 986 00) eller skicka ett mejl direkt till vår kundtjänst (klueber.se@se.klueber.com). Vi ser fram emot ditt meddelande!

För mer information om behandlingen av dina uppgifter via kontaktformuläret, se vår dataskyddsdeklaration.