Skydda dina komponenter effektivt mot micropitting

Hur påverkas slitaget av skillnader i de syntetiska oljornas sammansättning? Alla syntetiska växellådsoljor tillverkas inte på samma sätt.

Användningen av syntetiska oljor istället för mineraloljor har många fördelar för smörjning av drev och växellådor. Syntetiska oljor har allmänt sett högre beständighet under tung belastning, är mindre känsliga för oxidering och har längre livslängd. Men det är avsevärda skillnader i kvaliteten hos syntetiska basoljor och noggrant formulerade kemiska tillsatser, vilket kan orsaka stora variationer i smörjmedlets prestanda.

Förstå problemet

Micropitting är en typ av utmattning som inträffar på kuggflankerna på hårt belastade drev. Den här skadan består av mycket små djupa porsprickor på kuggflankernas yta och visar de typiska begränsningarna för lastkapaciteten hos härdade drev. Dessa mikrogropar har ett gråaktigt utseende och orsakar förlust av material och en förändring av formen på kuggflankernas profil, vilket kan leda till frätning och brott på dreven. Hos dreven i en industriell växellåda är vanligtvis felaktig injustering orsaken till micropitting.

Fördelar med avancerade smörjmedelssammansättningar

Syntetiska växellådsoljor som innehåller avancerade tillsatser kan faktiskt stoppa bildandet av micropitting. Dessa avancerade sammansättningar kan skapa fördelaktiga reaktioner på drevens och kuggflankernas ytor.

Med växellådsoljor av standardsammansättningar i hårt belastade växellådor separeras drevens kuggflanker inte helt av smörjfilmen. I det här fallet skyddar smörjmedelstillsatserna kuggflankerna mot micropitting.

Viktiga förhållanden och faktorer

Valet av smörjmedel spelar roll när det gäller att skydda mot micropitting, men även driftsförhållanden och materialet, ytans råhet och kuggflankernas geometri är andra viktiga faktorer. Med micropitting är slitage ett problem när abrasiv materialborttagning inträffar på drevens kuggflanker. Denna skada inträffar kontinuerligt i snabb takt och leder till materialförlust och ändrad form på kuggflankernas profil, vilket kan orsaka att dreven brister.

Tester för att validera lösningarna

För att fastställa graden av micropitting och slitageskyddet som olika typer av oljor ger, utför man vanligtvis tre tester:

  • Ett FZG-micropittingtest vid hög belastning
  • Ett FZG-slitagetest vid låg hastighet
  • Ett FAG FE8-slitagetest för att visa skyddet av lagren. (Detta test utförs vid normala temperaturer och modifieras för lägre oljetemperaturer).

Standardtester utfördes på mineraloljor, polyalfaolefiner och polyglykoler.

Testresultaten har visat att avancerade tillsatstekniker som används i högpresterande syntetiska växellådsoljor kan reagera med kuggflankernas yta. Även under hög belastning och låga hastigheter minskas micropitting och andra slitageskador avsevärt.

Kontakta oss

Du kan nå oss via kontaktformuläret, ringa oss (+46 8 590 986 00) eller skicka ett mejl direkt till vår kundtjänst (klueber.se@se.klueber.com). Vi ser fram emot ditt meddelande!

För mer information om behandlingen av dina uppgifter via kontaktformuläret, se vår dataskyddsdeklaration.