Säkerhet och tillförlitlighet i svåra utomhusförhållanden

Klüber Lubrication Nordic har ett omfattande utbud av smörjmedel som uppfyller de tuffa kraven inom ditt användningsområde med extrema utomhusförhållanden. I den här broschyren visas vårt utbud av smörjmedel som passar för skidliftar och den nordiska fjällturismbranschen.

Skidliftar, pistmaskiner och snökanoner är alla utsatta för hårda klimatförhållanden. Att säkerställa driften under sådana förhållanden kan vara en utmaning för smörjmedlet. Smörjförmågan måste bibehållas i temperaturer som kan gå ned till -40 °C, så att drivmotorn inte överhettas, samtidigt som smörjmedlet inte får bli för flytande i sommarvärmen så att det smutsar ned människor och natur.

Det är också viktigt att smörjmedlet fungerar ihop med andra material och kan stå emot väta och extrema vibrationer under driften. Bra skydd mot korrosion är också ett måste, eftersom det bidrar till driftsäkerheten och ökar maskineriernas livslängd. Och smörjmedlen ska förstås också minska underhållsbehovet så att driftkostnaderna blir så låga som möjligt.

Dessutom får vi inte glömma dagens miljöaspekter: ”Minsta möjliga mängd smörjmedel” är vad alla som utvecklar smörjmedel försöker uppnå.

Klüber Lubrication Nordic har ett omfattande utbud av smörjmedel som uppfyller de tuffa kraven inom ditt användningsområde med extrema utomhusförhållanden. I den här broschyren visas vårt utbud av smörjmedel som passar för den nordiska fjällturismbranschen.

Våra experter kan hjälpa dig med individuellt anpassade produktrekommendationer. Vi kan också utforma och sköta ett smörjprogram och utbilda din underhållspersonal i bästa praxis för effektiv smörjning. Klüber Lubrication Nordic är medlem i SLAO (Svenska Skidanläggningars Organisation).

Kontakta oss

Kontakta oss

Du kan nå oss via kontaktformuläret, ringa oss (+46 8 590 986 00) eller skicka ett mejl direkt till vår kundtjänst (klueber.se@se.klueber.com). Vi ser fram emot ditt meddelande!

För mer information om behandlingen av dina uppgifter via kontaktformuläret, se vår dataskyddsdeklaration.