Klüber Lubrication tilldelat "Guld" för hållbarhet

Ledande bedömningsagenturer rankar smörjmedelstillverkaren bland de bästa

Klüber Lubrication har tilldelats "Gold Medal" av EcoVadis, ett ledande bedömningsföretag av hållbarhet och är därmed bland topp sex procent av mer än 90 000 företag som bedömts globalt. Specialisten inom specialsmörjmedel fick poäng långt över genomsnittet inom områden som “miljö” och “arbets- och mänskliga rättigheter” vilka är speciellt viktiga. Klüber Lubrication uppnådde även utmärkta bedömningar inom områden som “etik” och “hållbar anskaffning".

EcoVadis är en oberoende bedömningsplattform som tillhandahåller holistiska bedömningar inom företags samhällsansvar (CSR). Kategorierna ovan är inkluderade. “Efter att ha fått silver 2019 och 2021 har vi nu tilldelats guld – ett extremt viktigt erkännande för våra bemödanden”, förklarar Markus Hermann, hållbarhetschef på Klüber Lubrication. "Denna bedömning är också relevant för våra kunder då de lägger mer och mer vikt på sådana bedömningar av sina leverantörer."

Minimera fot- och handavtryck

Priset speglar företagets åtagande gentemot klimatskydd och de höga standarder Klüber Lubrication sätter för sitt eget ekologiska fotavtryck. Klüber Lubrication har exempelvis åtagit sig att göra sin produktion och sina försäljningsplatser klimatneutrala till 2022, vilket inkluderar både energirelaterade CO2-utsläpp och utsläpp av andra växthusgaser. Smörjmedelsspecialisten uppnår detta mål genom att reducera CO2-motsvarande utsläpp globalt, förbättrad energieffektivitet, använda grön elektricitet och byta till fler klimatvänliga lösningsmedel. Det var möjligt att reducera dessa utsläpp med 49 procent till runt 25 000 ton. De årliga kvarvarande utsläppen kompenseras nu av högkvalitativa projekt. "Om man tittar på CO2-utsläppen i hela värdekedjan blir de oftast det multipla av originalutsläppen", förklarar Markus Hermann. "Klüber Lubrication fokuserar därför också på denna aspekt och strävar mot klimatneutralitet till 2045."

Förutom företagets ekologiska fotavtryck kan betydligt större bidrag till klimatskyddet uppnås genom “handavtrycket”, dvs. genom att Klüber Lubrication hjälper användare producera säkrare, effektivare och mer hållbart. Som tillverkare av skräddarsydda specialsmörjmedel är Klüber Lubrication mycket välpositionerad här, eftersom denna ofta underskattade komponent kan göra ett enormt bidrag till större energieffektivitet och hållbarhet. 2021 kunde Klüber Lubrications kunder spara runt 396 GWh elektricitet, eller 52 000 ton CO2, genom KlüberEnergy-projekt och de därmed associerade ökningarna i effektivitet.

Men även i andra utvärderade områden gör Klüber Lubrication stora framsteg. Exempelvis inom området “diversitet och inkluderande” uppnåddes målet med att öka andelen kvinnor på chefspositioner till minst 25 procent senast 2025 redan 2021. Alla Klüber Lubrications leverantörer har även åtagit sig att främja FN:s hållbarhetsmål vilket speglas i området "hållbar anskaffning". Flera platser i Tyskland, Kina och Brasilien har klarat etik- och hållbarhetsredovisningar enligt Sedex-standarden med ett certifikat. En översikt av hållbarhetsarbetet på Klüber Lubrication tillhandahålls genom en hållbarhetsrapport som kommer att publiceras maj 2022.

Kontakta oss

Du kan nå oss via kontaktformuläret, ringa oss (+46 8 590 986 00) eller skicka ett mejl direkt till vår kundtjänst (klueber.se@se.klueber.com). Vi ser fram emot ditt meddelande!

För mer information om behandlingen av dina uppgifter via kontaktformuläret, se vår dataskyddsdeklaration.