Klüber Lubrication Nordic på Underhåll 2022

Hur kan din produktion bli ännu mer effektiv och hållbar så att du är väl förberedd både för daglig drift och för en audit eller riskanalys? Vi stöttar dig med våra smörjmedel, men även med våra digitala tjänster. Träffa våra experter på Underhållsmässan.

Nu öppnar snart Europas ledande mötesplats inom smart underhåll sina dörrar och vi finns på plats i Göteborg den 31 maj till 3 juni i hall A, monter A04:35.

Vi kommer att visa dig en rad möjliga lösningar för att göra dina applikationer mer effektiva och hållbara. Missa inte chansen att lyssna på våra experter Torsten Schwarz och Björn Johansson som visar hur specialsmörjmedel är nyckeln till ökad produktionseffektivitet och längre hållbarhet. Plats: Stora Scenen, tisdag 31 maj kl 14.30.

Öka energieffektiviteten och uppnå dina hållbarhetsmål

Du känner säkert till det alltför väl – att producera kostnadseffektivt och samtidigt behöva uppfylla juridiska och företagsinterna krav vad gäller hållbarhet och miljöskydd. Våra högpresterande smörjmedel kan hjälpa dig genom att de förhindrar slitage på industrianläggningar, förlänger smörjintervallen och därmed minskar avfalls- och kemikalieanvändningen, vilket resulterar i avsevärda energibesparingar.

Detta syns inte bara i den totala ägandekostnaden, utan lönar sig också när det gäller hållbarhet.

Minska risken för föroreningar och öka livsmedelssäkerheten genom effektiv smörjmedelshantering

Som livsmedelstillverkare är din främsta prioritet att garantera den höga kvaliteten på dina produkter och säkerställa livsmedelssäkerhet. Det är viktigt att ett tekniskt släppmedel som kommer i direktkontakt med livsmedel inte påverkar smak och lukt på den färdiga produkten.

Lösningen här är våra nya släppmedel Klüberfood 4DC, som innehåller 100% livsmedelsklassade ingredienser och därmed uppfyller dina höga krav. Till exempel används produktsortimentet inom bageriindustrin som ett hållbart släppmedel för bakprocesser såsom för omrörare i degmaskiner, degavvägare, för skivning av bröd samt som släppmedel för bakformar.  

Förstå och minimera risken för MOSH/MOAH-kontamination

Livsmedelsförorening såsom MOSH/MOAH har allvarliga konsekvenser för livsmedelstillverkare och fabrikschefer – det kan leda till dyra produktåterkallelser eller skada ett företags rykte. Europeiska krav på starkare kontroll och övervakning av gränsvärden ställer livsmedelstillverkarna inför nya utmaningar.

Våra specialsmörjmedel påverkar direkt både din produktivitet och livsmedelssäkerhet – genom till exempel regelbundna smörjmedelsanalyser, som hjälper till att identifiera och eliminera risken för MOSH/MOAH-kontamination i ett tidigt skede. Dessutom är våra smörjmedelslösningar designade för att använda minsta möjliga kvantitet och uppfyller höga säkerhetsstandarder.

Kontinuerlig optimering och minskning av total cost of ownership

Hög anläggningstillgänglighet kombinerat med kostnadseffektivitet! Med andra ord måste smörjpunkter övervakas, underhållscykler planeras i god tid och eventuellt slitage måste identifieras i ett tidigt skede.

Vi kan stödja dig med alla dessa uppgifter – med våra digitala lösningar för Total Productive Management (TPM). Du kan använda denna tjänst för att skapa den optimala basen för högeffektiva underhållsprocesser och kontinuerligt analysera tillståndet för dina system. Detta gör att vi tillsammans kan fortsätta på resan mot digitalisering, samtidigt som vi säkerställer att vi inte lämnar dig på egen hand när du har några frågor eller nya utmaningar.

Skydda och optimera dina kompressorer

Kompressorer måste stå emot en hel del svåra utmaningar, de måste tåla höga hastigheter, temperaturer och tryck, samtidigt som vi förväntar oss en kompressor med ett minimum av stillestånd. Därför är det viktigt att välja rätt kompressorolja, både för den första påfyllningen samt för regelbundna oljebyten.

Visste du att i vissa livsmedelsfabriker står kylkompressorer för upp till 80% av kostnaden för att driva fabriken? Smörjmedel spelar här en avgörande roll för att säkerställa en lägre driftskostnad, minimalt slitage på komponenterna samtidigt som de uppnår högsta effektivitet.

Våra produkter erbjuder ett utmärkt skydd mot slitage, temperaturoberoende viskositet, bildar få rester, har minimal koksningstendens och har goda vattenseparationsegenskaper. Detta resulterar i högre effektivitet och kostnadsbesparingar tack vare längre intervaller för oljebyten. Våra kompressoroljor klarar ytterligare krav när de används i luft-, processgas- eller kylkompressorer: De ser till att tryckluften är oljefri eller kompatibel med processgasen eller kylmediet.

Låter detta intressant?

Ta reda på i detalj hur du kan dra nytta genom att besöka oss i hall A, monter A04:35. Ladda ner din gratis mässbiljett här.

Kontakta oss

Du kan nå oss via kontaktformuläret, ringa oss (+46 8 590 986 00) eller skicka ett mejl direkt till vår kundtjänst (klueber.se@se.klueber.com). Vi ser fram emot ditt meddelande!

För mer information om behandlingen av dina uppgifter via kontaktformuläret, se vår dataskyddsdeklaration.