Hur rätt smörjmedel kan förbättra din anläggnings energieffektivitet

Friktion är effektivitetens värsta fiende vilket återspeglas i de 100 miljoner terajoule som behövs varje år världen över för att övervinna den(1). Smörjolja med förbättrad teknologi kan emellertid öka effektiviteten avsevärt. De flesta moderna bilar, till exempel, använder motoroljor med mycket låg viskositet samtidigt som de är mycket mer effektiva, kraftfulla och tillförlitliga än tidigare modeller. När mineraloljor ersätts av syntetiska varianter kan specialsmörjmedel och noggrann övervakning även vara av fördel för industriella tillämpningar – till exempel inom kemiska industrin som är den största förbrukaren av både energi och fossila bränslen.

Utmaning för den kemiska industrin

Den kemiska industrin, inklusive den petrokemiska, står för en mycket stor del av utsläppen av växthusgaser (greenhouse gas, GHG) och bidrar med cirka 20 procent av världens totala GHG-utsläpp2. Därför har Klüber Lubrication utvecklat KlüberEnergy som en process i flera steg för att hjälpa kunder inom den här branschen att öka processeffektiviteten och uppnå energibesparingar för driften. Stegen omfattar energirådgivning, energimätning, energianalys och rapportering. Besparingar kan beräknas enligt ISO 50015 och IPMVP* som stöd för energihanteringssystem (t.ex. ISO 50001).

Vi hjälper våra kunder att uppfylla kontinuerliga förbättringskrav och möta externa mål för att kunna ansöka om olika stödprogram. Kompressorer, växellådor, värmeöverföringssystem och värmeväxlare är alla användningsområden som innebär möjligheter att spara energi. Processen ger tydliga, enkla rapporter om relevanta värden, inklusive kostnadsbesparingar, CO2-utsläpp, ROI och energiförbrukning.

Kompressorer

Luft-, gas- och kylkompressorer återfinns inom många kemiska processer och används ofta under svåra förhållanden. Dåligt valda smörjmedel kan direkt påverka både kompressorernas tillförlitlighet och effektivitet och eventuellt leda till katastrofala fel. Med gaskompressorer är situationen extra kritisk eftersom kompressoroljor kan reagera med processgaser eller attackera efterföljande katalysatorer och orsaka produktionsproblem.

Det är föråldrat att använda mineraloljor i industriella kompressortillämpningar. Mineralolja är välkänd för sina undermåliga egenskaper när det gäller relationen mellan viskositet och temperatur och låg resistens mot oxidering. Smörjmedel baserade på mineralolja tenderar till att snabbt brytas ned i kompressorer med ny teknologi och hög uteffekt. Den höga drifttemperaturen orsakar drastiskt sjunkande viskositet och förtida slitage genom att möjliggöra friktion metall mot metall. Degraderingen av mineralolja generar mycket sannolikt organiska rester och slam som påverkar utrustningens effektivitet.

Klüber Lubrication har ett komplett utbud av Klüber Summit-kompressoroljor, för alla kompressorteknologier. Kunder som misstänker undermålig effektivitet i kompressortillämpningar kan dra nytta av KlüberMonitor-oljestatusanalys och KlüberEnergy-programmet för att felsöka problem.

Om organiska rester eller slam ansamlas i din kompressor av skruvtyp kan du rengöra den med Klüber Summit Varnasolv och därefter växla till Klüber Summit-kompressorolja för effektivitetsvinster på upp till 5 procent.

Växellådor

Växellådor inom kemisk industri återfinns i reaktorblandare, omrörare, sprutmaskiner, transportörer, kvarnar, centrifuger, kyltorn, transportörer, roterande torkare/kylare och annan roterande utrustning. De är utformade för att överföra kraft från en elmotor till rörlig utrustning och smörjningen kan direkt påverka deras effektivitet.

Polyglykol (PAG)-baserade smörjmedel som vår Klübersynth GH 6-produktfamilj erbjuder bästa energieffektivitet, längst livslängd och bästa slitageskydd.  I fråga om prestanda överträffar PAG-baserade smörjmedel alla andra oljor med syntetisk bas, i synnerhet i högglidande tillämpningar som snäckhjul och hypoidväxlar. Processförbättringar kan uppnås eftersom den lägre koefficienten hos PAG-oljor reducerar friktionen inuti växellådorna vilket ger lägre drifttemperatur och minskad effektförlust.

Håll din utrustning ren för att bibehålla effektiviteten

Kolavlagringar, slam och organiska rester utgör de värsta utmaningarna för effektiviteten inom den kemiska industrin. Många kemiska företag använder fortfarande mineraloljor i de flesta av sina svåra och tunga tillämpningar. Att driva mineraloljor till deras begränsningar i fråga om prestanda och livslängd leder mycket troligt till att organiska rester och kolavlagringar ansamlas i hela utrustningen eller cirkulationssystemet. Dessa klibbiga rester orsakar högre energiförbrukning, ventiler som fastnar, överhettning, igentäppta oljeledningar och filter och längre stilleståndstider på grund av underhåll.

Klüber Summit Varnasolv är en koncentrerad konditioneringsvätska som fungerar som ett rengöringsmedel/dispergeringsmedel för att lösa upp organiska rester och kolavlagringar under drift i olika typer av utrustning, utan att kräva någon demontering. Den är blandbar med mineraloljor, syntetiska kolväten, esteroljor och polyglykoler. Produkten kan även förbättra och återställa effektiviteten hos värmeöverföringssystem som har ansamlat hårda avlagringar, så kallad förkoksning, på insidan av rör. Om de inte avlägsnas kan förkoksning försämra systemets värmeöverföringskoefficient, öka energiförbrukningen och avgastemperaturen samt även blockera rörledningar och medföra brand- och explosionsrisk.

När många kemiska företag värderar val gällande koldioxidavtryck och begränsad produktionskapacitet kan de antingen välja att lägga till nya produktionslinjer och betala motsvarande kostnad eller förbättra processeffektiviteten. I vissa fall väljer kunder att använda den förbättrade energieffektiviteten som har uppnåtts tack vare våra specialsmörjmedel till att öka produktionen istället för att minska energibehovet.

Oavsett vilka energieffektivitetsambitioner eller verksamhetsmål du eftersträvar är du välkommen att kontakta oss för en kostnadsfri teknisk rådgivning. Vår kunskap om tillämpningar i kombination med våra specialsmörjmedel är ett vinnande koncept för att förbättra effektiviteten och tillförlitligheten hos din process.

Författare:
Jonathan Venditti, kemist
Global Market Manager Chemical Industry

Referenser:

  1. Global impact of friction on energy consumption, economy and environment, FME transactions, K. Holmberg, A. Erdemir, 2015.
  2. Global Efficiency Intelligence, Infografik: Chemical Industry’s Energy Use and Emissions , Ali Hasanbeigi, 11 november 2018*

*IPMVP: International Performance Measurement and Verification Protocol

Kontakta oss

Kontakta oss

Du kan nå oss via kontaktformuläret, ringa oss (+46 8 590 986 00) eller skicka ett mejl direkt till vår kundtjänst (klueber.se@se.klueber.com). Vi ser fram emot ditt meddelande!

För mer information om behandlingen av dina uppgifter via kontaktformuläret, se vår dataskyddsdeklaration.