Håll ditt kylsystem rent och produktivt för energieffektiv och stabil drift.

Kompressorsmörjning ger viktigt stöd i hjärtat till slutna kylsystem.

Kylkompressorn är hjärtat i kylsystemet och hela produktionsprocessen. Dålig prestanda kan bli mycket kostsamt. Av denna anledning är det viktigt att säkerställa drift med minimal stilleståndstid och maximal effektivitet samtidigt som underhålls- eller driftskostnaderna hålls låga.

Kylsmörjmedlets funktioner omfattar:

 • Minskar friktionen på slitagekomponenter för att maximera komponenternas livslängd
 • Tar bort överskottsvärme som alstras under kompressionen
 • Ger vätsketätning för rotorspel
 • Förhindrar rostbildning och korrosion
 • Överför partiklar till silar/filter för att rengöra systemet

I många år var nafteniska smörjmedel det prioriterade valet för kyltillämpningar, men dessa produkter har rykte om sig att ge mycket oljerester och slambildning. Dagens driftskrav i moderna kylsystem kräver skräddarsydda smörjmedelslösningar konstruerade för att undvika problemen med nafteniska produkter.

Det är därför Klüber Lubrication har lagt många år på att arbeta fram rätt kylsmörjmedel för industrin. Resultatet är Klüber Summit RHT-serien.

Klüber Summit RHT-serien är mycket raffinerade, hydrobehandlade smörjmedel för ammoniakkompressorer. De överträffar de nafteniska oljorna genom att uppfylla kraven hos de slutna ammoniak-kylsystemen.

Fördelarna inkluderar:

 • Minskade oljerester
 • Överlägsen renhet
 • Överlägsen kemisk och termisk stabilitet
 • Förbättrat slitageskydd
 • Lägre skumningstendens
 • Klarar förlängda oljeavtappningsintervall
 • Mindre oljeavlagringar

Lägg mindre tid på att rengöra filter, byta filter och tappa ur olja. Nu är det rätt tid att uppdatera och uppgradera ditt kylsystem till Klüber Summit RHT-serien.

Vill du veta mer, kontakta vår expert på kylkompressorer: johan.erwill@se.klueber.com.
Ditt kylsystem kommer att få ett renare och effektivare system för högre produktivitet.

Kontakta oss

Du kan nå oss via kontaktformuläret, ringa oss (+46 8 590 986 00) eller skicka ett mejl direkt till vår kundtjänst (klueber.se@se.klueber.com). Vi ser fram emot ditt meddelande!

För mer information om behandlingen av dina uppgifter via kontaktformuläret, se vår dataskyddsdeklaration.