En ren framtid inom sjöfart: whitepaper som introducerar en ny generation av biologiskt nedbrytbara smörjmedel

Fartygsoperatörer ställs varje dag inför stora utmaningar för att vara konkurrenskraftiga, en av dessa är att hitta en balans mellan lönsamhet, kostnadseffektivitet och miljömässig hållbarhet. Hållbarhetskraven som företagen själva ställer upp eller som åläggs dem enligt lag, som det obligatoriska kravet på användning av miljövänliga smörjmedel (s.k. Environmentally Acceptable Lubricants, EAL) medför ofta ytterligare utmaningar: beroende på utformning och kemisk sammansättning motsvarar kommersiellt tillgängliga miljövänliga smörjmedel ofta inte prestandan hos konventionella mineraloljebaserade smörjmedel när det gäller att bilda en tillräckligt stark oljefilm, deras kemiska stabilitet med vatten och kompatibilitet med tätningar. En ny teknik för att producera hållbara smörjmedel baserade på syntetisk olja banar emellertid väg för en ny generation av miljövänliga smörjmedel och visar att ett ”grönt” alternativ inte behöver innebära ett avkall i fråga om teknisk prestanda.

En laboratoriestudie som utförts av Klüber Lubrication-experter visar skillnader mellan olika miljövänliga smörjmedel och en mineralolja som referens. Bland de miljövänliga smörjmedel som testades visar det nya miljövänliga smörjmedlet för propelleraxlar från Klüber Lubrication, Klüberbio RM 8-100, den lägsta ökningen av syretalet när smörjmedlet kontaminerades med vatten, samtidigt som en stark oljefilmtjocklek bibehölls. Eftersom vatten kan ha en negativ påverkan på smörjmedlet och därmed även på utrustningen, är en hög kemisk stabilitet med vatten och filmtjocklek, som mineraloljebaserade smörjmedel erbjuder, avgörande. Klüberbio RM 8-100 kommer närmast referens-mineraloljan – de möts i den ”gröna zonen” (se grafik), där ett miljövänligt smörjmedel bibehåller den prestanda som krävs för tillförlitlig drift även vid hög belastning.

EAL new generation

Resultaten från studien visar: Klüberbio RM 8-100 presterar extremt bra i båda testerna och är därmed det enda miljövänliga smörjmedlet i samma kvadrant som referens-mineraloljan.

Sammanfattningsvis ger den nya innovativa tekniken som används av Klüber Lubrication högre prestanda jämfört med andra miljövänliga smörjmedel, och smörjmedlet baserat på syntetisk olja närmar sig de mineraloljebaserade i fråga om oljefilmstjocklek och stabilitet med vatten. Inom andra prestandakriterier, som oxidationsstabilitet och energieffektivitet, presterar det till och med bättre.

Om du vill veta mer om nästa generationens miljövänliga smörjmedel, ta en titt på vårt nya whitepaper.

Kontakta oss

Kontakta oss

Du kan nå oss via kontaktformuläret, ringa oss (+46 8 590 986 00) eller skicka ett mejl direkt till vår kundtjänst (klueber.se@se.klueber.com). Vi ser fram emot ditt meddelande!

För mer information om behandlingen av dina uppgifter via kontaktformuläret, se vår dataskyddsdeklaration.