Andra hävdar – vi bevisar

EPC (Energy Performance Contracting) är vårt nya energiprestandakontrakt för specialsmörjmedel: Med vår nya prismodell behöver inte Klüber Lubrications kunder ta några finansiella risker när de byter till ett smörjmedel av högre kvalitet under ett KlüberEnergy-projekt.

Att minska energiförbrukningen är en stor utmaning för industriföretag, både ur ekonomisk och miljömässig synvinkel. En faktor som bidrar till lägre energiförbrukning är användning av smörjmedel av hög kvalitet, anpassad till den enskilda tillämpningen. Inköpspriserna är visserligen högre än för mineraloljebaserade smörjmedel, men deras totala kostnadseffektivitet är betydligt bättre, så att de i slutänden inte bara bidrar till att spara energi utan även pengar.

Klüber Lubrication har föresatt sig att bevisa denna positiva effekt. Genom att efterlikna energibesparande kontraktstyper från energisektorn har företaget utvecklat ett okomplicerat och transparent betalningssystem.

Det speciella med det här nya betalningssystemet är att priset som ska betalas beror på den faktiska uppmätta minskningen i energiförbrukning. I den tidiga fasen av projektet betalar kunden därför bara ett grundpris, som kan vara betydligt lägre än marknadspriset. Energibesparingar mäts vid fördefinierade intervall. Om de här besparingarna inte förverkligas betalar kunden bara grundpriset. Om energibesparingar faktiskt kan påvisas, beräknas ett variabelt försäljningspris som fastställts på förhand, baserat på uppnådda energibesparingar. 

Riskfritt: pris för smörjmedel baserat på uppmätta besparingar

Det första steget för att göra en realistisk uppskattning av besparingspotentialen är att identifiera maskiner och system som är lämpliga för inkludering i ett optimeringsprojekt. Besparingsmålet kan fastställas med hjälp av ett fåtal nyckelparametrar.

I nästa steg mäts energiförbrukningen och processvariablerna när det tidigare smörjmedlet fortfarande används. Därefter följer en jämförande mätning med det nya högpresterande smörjmedlet från Klüber Lubrication.

Vid fördefinierade intervall utförs fler mätningar enligt internationellt erkända standarder, till exempel IPMVP och ISO 50015. Det efterföljande priset beräknas baserat på de uppnådda resultaten.

Baserat på de uppmätta energibesparingarna tillämpas ett försäljningspris som avtalats på förhand, vilket förblir oförändrat under hela EPC även om besparingarna överskrider målen. Om besparingarna inte förverkligas betalas bara grundpriset under hela avtalstiden.

Det nya energiprestandakontraktet som erbjuds av Klüber Lubrication förklaras också i följande kortfilm.

Spela
Kontakta oss

Kontakta oss

Du kan nå oss via kontaktformuläret, ringa oss (+46 8 590 986 00) eller skicka ett mejl direkt till vår kundtjänst (klueber.se@se.klueber.com). Vi ser fram emot ditt meddelande!

För mer information om behandlingen av dina uppgifter via kontaktformuläret, se vår dataskyddsdeklaration.