100 % lokalt genererad grön energi till Klüber Lubrication

Klüber Lubrication har tagit ett avgörande steg in i framtiden: Genom att köpa 100 % grön el som är genererad i regionen skyddar vårt österrikiska dotterföretag miljön och lever upp till sina skyldigheter gentemot framtida generationer.

Koldioxidneutral elproduktion för vårt österrikiska dotterbolag

Carbon-neutral electricity generation for our Austrian subsidiary

Från fossilt till förnybara energikällor: Sedan den första januari 2019 har Klüber Lubrication Austria använt så kallad grön elektricitet, dvs. el från förnybara energikällor, för sitt kontor och sina produktionsanläggningar. Denna el genereras på ett helt koldioxidneutralt sätt, dvs. utan utsläppemissions.

Den nyligen valda elleverantören genererar el främst genom miljövänlig, småskalig vattenkraft i delstaten Salzburg. Det här beslutet är vår insats för en hållbar användning av naturresurser.

"Pushing the limits" när det gäller ekologisk hållbarhet

I linje med vår företagsprincip "Pushing the limits", lever vi inte på gamla framgångar utan arbetar ständigt med att förbättra vår effekt på miljön och resurserna.

Våra insatser begränsas inte till den omedelbara effekt våra åtgärder har på miljön. Vi siktar även på att mångfaldiga de positiva effekter som våra kunder drar nytta av när de samarbetar med oss. Du hittar omfattande information om vårt engagemang för hållbarhet i Klüber Lubrications hållbarhetsrapport.

Miljöansvar är en grundläggande del av våra företagsvärderingar

Klimatet och miljön har varit en del av vårt företagsansvar sedan företaget grundades år 1929. Som en del av Freudenberg Group har vi även skrivit under på FN:s Global Compact som är världens största globala hållbarhetsinitiativ för företag.

Förutom resursvänliga produktionstekniker, miljöskydd och arbetsplatssäkerhet lägger vi också stor vikt vid våra produkters hållbarheteffekt hos kunden. Detta illustreras av följande exempel:

InterCement:
Se hur våra innovativa smörjmedel leder till drastiska förbättringar, både miljömässigt och ekonomiskt, hos det brasilianska företaget InterCement, där det faktiskt har överträffat alla förväntningar.

Vindkraft:
Smörjmedel tillverkade av Klüber Lubrication hjälper också vindkraftverksoperatörer att förbättra effektiviteten och minska resursanvändningen utan att påverka prestandan. På så sätt bidrar vi till att minska fotavtrycket när det gäller energi och att bidra till att skydda klimatet.

E-mobilitet: 
För transport av varor mellan vår produktionsanläggning i München och vårt logistikcenter i Maisach använder vi grön el i våra elbilar och har även uppgraderat vår infrastruktur i enlighet med detta.

Solceller:​​​​​​​
​​​​​​​
Vi utrustade vår produktionsanläggning i Mexiko med ett solcellssystem på 2 800 kvadratmeter, vilket minskar våra koldioxidutsläpp med upp till 200 ton koldioxid per år.
 

Minska utsläpp och kostnader med smörjmedel från Klüber Lubrication

Kontakta oss om du vill förbättra ditt företags ekologiska fotavtryck. Med smörjmedel från Klüber Lubrication sänker du inte bara kostnaderna – du kan även göra produktionsprocesserna miljövänligare som en personlig insats för att skydda miljön.

Kontakta oss

Om du vill ha mer information eller kvalificerad individuell rådgivning anpassad efter dina krav och behov är du välkommen att kontakta oss!

För mer information om behandlingen av dina uppgifter via kontaktformuläret, se vår dataskyddsdeklaration.