Mobilitet och miljöskydd: Klüber Lubrication väljer låga utsläpp

För Klüber Lubrication är klimatet och miljön en fråga om företagsansvar. Vi bidrar till en grönare framtid med e-mobilitet i vår logistik, vilket minskar vårt fotavtryck avsevärt.

Miljövänligare logistik mellan München och Maisach

More environmentally friendly logistics between Munich and Maisach

Klüber Lubrication har uppgraderat sin fordonspark med två elbilar som "ska användas som pendligsfordon mellan KLM och det nya logistikcentret i Maisach", säger Thomas Wieandt som är vice verkställande finansdirektör på administrationsavdelningen. De ska bidra till rörlighet med låga utsläpp, och till att minska vårt fotavtryck.

"Specialsmörjmedel för elfordon"

Elbilarna är svåra att missa: svarta och med vår slogan "Speciality lubricants for electro-mobility" på sidan. De blir nu att vara en vanlig syn längs den ca 4 mil långa rutten. Med sina 125 kilowatt (170 hk) har de en räckvidd på 235 kilometer. En räckviddsförlängare gör det möjligt att utöka detta till 330 kilometer. Det är en kraftenhet som kan växla till en intern förbränningsmotor.

Investeringar i den lokala infrastrukturen

"Med fyra laddstationer i München och två i Maisach har vi också investerat i infrastrukturen", förklarar Thomas Wieandt. Laddtiden är cirka tre timmar. Dessutom är bilarna utrustade med en eCall-funktion. Om föraren trycker på en knapp informeras tillverkaren om eventuella problem, och vid större olyckor skickar bilen en signal till räddningscentret – vilket bidrar till hälsa, miljö och säkerhet (HMS).

"I elfordon möts innovation och tekniska framsteg miljö- och klimatskydd – fält som vi väldigt medvetet har valt att vara aktiva inom" tillägger Dr. Dirk Loderer, vice VD för teknik och FoU. "Inte nog med det: elfordonsutvecklingen skakar upp fordonsmarknaden. Som innovatörer inom specialsmörjmedel är vi även här globala specialister".

Nya sätt för en grönare framtid

Innovation är en viktig drivkraft för vårt företag. Våra ansträngningar att minska vårt fotavtryck med ett klimatvänligt tillvägagångssätt är inte begränsade till våra produkter utan omfattar också ämnet hållbar utveckling. Läs mer i Klüber Lubrications hållbarhetsrapport.

Följande projekt visar på vårt åtagande för en grönare framtid:

Grön energi:
Läs om hur vår anläggning i Österrike använder sig av regionalt tillverkad grön energi, vilket bidrar till ekologisk hållbarhet.

Solceller:
Med våra stora solcellssystem vid vår produktionsanläggning i Mexiko sparar vi uppemot 200 ton koldioxidutsläpp per år.

InterCement:  
Hos vår kund InterCement i Brasilien lyckades vi med att avsevärt minska både klimatpåverkan och kostnaderna.

Vindkraft:​​​​​​​
​​​​​​​
Även våra specialsmörjmedel bidrar till en bättre energibalans och maximerar vindturbiners effektivitet.

Minska utsläpp: med Klüber Lubrication

När vi gör våra logistikprocesser mer miljövänliga bidrar våra kunder indirekt till varutransporter med låga utsläpp.

Kontakta oss

Om du vill ha mer information eller kvalificerad individuell rådgivning anpassad efter dina krav och behov är du välkommen att kontakta oss!

För mer information om behandlingen av dina uppgifter via kontaktformuläret, se vår dataskyddsdeklaration.