Armature

Specijalna maziva sertifikovanog kvaliteta

Armature su kompleksni, tribološki sistemi. Kako bi se njihovo habanje smanjilo, izabrano mazivo mora da bude prilagođeno brojnim, raznovrsnim materijalima. Naša sertifikovana specijalna maziva mogu egzaktno da se odrede prema Vašim pojedinačnim zahtevima. Kako bi Vaše armature pouzdano funkcionisale tokom svog čitavog veka…

Bez obzira da li se radi o ventilima, klizačima, slavinama ili zasunima - armature regulišu protok materijala kroz priključene cevovode. Nalaze se u svim industrijskim granama, zajednicama i privatnim domaćinstvima. Pri tome, samo mali broj armatura nema potrebe za podmazivanjem. Zato što ono smanjuje habanje i osigurava funkcionalnost ugrađenih komponenti. Koje mazivo odgovara Vašim individualnim potrebama zavisi od brojnih faktora: izbor zavisi od materijala, vrste trenja, opterećenja, načina kretanja, brzine, temperature, pritiska i dužine primene. Pored toga za većinu armatura važe različite direktive, zakoni i standardi.

Pored ostalog, maziva kod armatura za pijaću vodu moraju da zadovolje smernice nemačke Savezne agencije za zaštitu životne sredine (UBA), da budu otporna na medije, da dobro zaptivaju i da uz sve to omogućavaju i prijatnu haptiku prilikom rukovanja u svim temperaturnim oblastima. Ako kod primene u industriji armature, na primer, dođu u dodir sa gorivim gasovima, izuzetno je važno da poseduju visoku otpornost na dotične medije.  Kod postrojenja za transport kiseonika dozvoljena je primena isključivo specijalno testiranih kliznih sredstava.  Radi Vaše sigurnosti mi zato svaku proizvodnu seriju ovih kliznih sredstava testiramo kod nemačkog Saveznog zavoda za ispitivanje materijala (BAM).

Raznovrsna rešenja, sveobuhvatno savetovanje

Za sve te raznovrsne, kompleksne, tribološke sisteme i potrebe mi u Klüber Lubrication u našem asortimanu imamo odgovarajuća specijalna maziva koja znatno produžavaju vek trajanja Vaših armatura. Uz to će Vam naši stručnjaci pružiti opširne savete i pronaći zajedno sa Vama najbolja rešenja. Pri tome uzimamo u obzir sve relevantne faktore tribiloškog sistema kao što su konstrukcija, materijali kao i postojeće uticaje okruženja na konstrukcije.

Kao jedan od vodećih ponuđača visokokvalitetnih maziva već dugi niz godina tesno sarađujemo sa poznatim proizvođačima originalne opreme (OEM) i snabdevamo njihove armature od samog početka sa našim proizvodima.  Ovu poziciju ćemo i dalje razvijati.. Podrazumeva se da naša maziva zadovoljavaju sve važeće direktive i uredbe i time Vam obezbeđuju provereni kvalitet.

Ovde ćete naći informativni pregled o našim sertifikacijama i odobrenjema:

  • Armature kod transporta kiseonika: BAM-ispitivanje, Ispitivanja shodno BG RCI M034 „Kiseonik“ (BGI 617) „Spisak nemetalnih materijala“
  •  Armature za sanitarne i pijaće vode: UBA-smernice (DVGW-KTW-preporuke), NSF 61 sertifikacija kao i druga, međunarodno relevantna, odobrenja, na primer ÖVGW, SVGW, ACS, WRAS, AS4020, KIWA, BelgAqua
  •  U oblasti prehrambene industrije:  NSF-H1
  • Uređaji na gas i gorivi gasovi: EN 377 i DIN 3536, kao i EN 751

Rado ćemo porazgovarati sa Vama o mazivima koja odgovaraju Vašim zahtevima. Možete nas kontaktirati preko ove stranice za kontakt.