Sinter ležajevi

Jednom podmazano - trajno zaštićeno

Nalaze se u elektromotorima vozila, rashladnih uređaja, uređajima za domaćinstvo ili u električnim alatima: Klizni ležajevi od sinter metala imaju veoma različitu primenu. Zahvaljujući našim precizno prilagođenim mazivima oni rade čitav svoj radni vek mirno, bez potrebe za servisiranjem i održavanjem - i stoga su izuzetno…

Sinter ležajevi se uvek primenjuju u situacijama kada ležajevi treba da rade nečujno, kada su prisutna promenjiva opterećenja ili kada nema dovoljno raspoloživog prostora. Sastoje se od presovanog metalnog praška čije su čestice natopljene mazivom. Povezano sa sinter metalom, natapajuća ulja ili tečnosti obezbeđuju trajnu podmazanost ležajeva. Koje mazivo ćete primeniti za Vaše sinter ležajeve zavisi pre svega od konkretne primene i ono će u velikoj meri uticati na funkcionisanje i vek trajanja Vaših ležajeva. Jer, na primer, upravo pri visokim temperaturama lakše dolazi do većeg korodiranja ukoliko maziva nisu kompatibilna sa materijalem ležaja. Osim toga na izbor maziva važnu ulogu imaju i sledeći faktori: Viskoznost, kompatibilnost sa plastikom i zaptivačima, smanjenje startnog habanja ili temperaturna postojanost.

Zahvaljujući našoj bliskoj povezanosti sa proizvođačima automobila, uređaja i sinter ležajeva dobro smo upoznati sa zahtevima koji se postavljaju pred ove ležajeve. Pored naše sveobuhvatne ponude specijalnih maziva mi neprestano razvijamo nova natapajuća ulja i tečnosti, kao na primer, visokoperformansna ulja koja pokrivaju temperaturni raspon od -65 bis 230 °C, ili specijalne tečnosti zahvaljujući kojima će Vaši ležajevi mirnije da rade, čak i uz česte promene pravaca.

Mikrozella – naknadno podmazivanje produžava vek trajanja

Pored toga, za sinter ležajeve sa izuzetno dugim vekom trajanja sa MIKROZELLA sistemom možemo da Vam ponudimo automatski podmazivač za ulja i tečnosti koji omogućava i do 200.000 radnih sati. Jer ovaj plastični rezervoar za ulja pouzdano ispušta svoje mazivo tokom dugog vremenskog perioda - i to čak i pri promenjivim radnim uslovima.

Stalna testiranja

Pored ostalog, mi naša razvojna rešenja redovno testiramo na posebnim ispitnim lokacijama na mogućnosti primene i kompatibilnost sa drugim radnim materijalima. U te svrhe sarađujemo sa renomiranim institutima. Putem naših specijalnih maziva i Vi možete da profitirate od tog iskustva.

Preko ove stranice za kontakt dospevate do svoje lokalne osobe za kontakt. Radujemo se Vašoj poruci.