Odvajači

Pravilno odvajanje i podmazivanje tokom procesa oblikovanja

Svejedno da li izlivate metale, kompresujete ih u kalup ili ih štancujete – izbor pravog odvajača značajno doprinosi uspehu procesa oblikovanja. Pomoću naših specijalnih proizvoda ekonomičnije ćete upravljati svojim postrojenjima, i to uz manju potrošnju i jednostavnije prateće procese. While the lubricant is very important…

Koju vrstu pomoćnih sredstava ćete koristiti zavisi u prvom redu od procesa oblikovanja. Dok je kod izlivanja najvažniji efekat odvajanja, kod kovanja se zahteva i dodatno podmazivanje.

Premazi – specijalna maziva za postupak livenja

Da biste proizvodili u kontinuitetu, potrebni su Vam odvajači (premazi za kalup), koji će obezbeđivati što je mogući duži radni vek Vaših mašina i kalupa za livenje. Osim toga, premazi treba da se pobrinu ne samo da čisto odvoje sirovinu od kalupa, nego i da metal što je moguće bolje teče u kalup. Uz pravo rešenje izlivaćete komponente homogeno i ujednačenih površina. Za postizanje te svrhe nudimo Vam specijalne proizvode, otporne na visoke temperature, koji će Vas pridobiti svojim dugim vekom trajanja. Na taj način možete da produžavate proizvodnju bez ponovnog nanošenja premaza. Zahvaljujući optimizovanom protoku imaćete manje naknadnog rada.

Procesi oblikovanja – duža proizvodnja sa manje ostataka

I kod postupka toplog kovanja ili štancovanja, polaže se ne samo na održivost delova, već i na što je duži mogući radni vek kalupa i alata. Osim toga, važno je minimalizovati ostatke i naslage u kalupu. Takođe, odvajači moraju biti lako nanosivi te, po završetku procesa preoblikovanja, laki i za čišćenje.

 Naš spektar proizvoda za procese oblikovanja obuhvata jednu čitavu paletu klasičnih ulja, mešavine ulja i grafita, sve do inovativnih lakova i prahova koji Vam omogućavaju da ekonomičnije upravljate svojim postrojenjem. Tako smo, na primer, razvili prah za prese za hladno istiskivanje, koji čak odgovara standardima za prehrambene proizvode.

 Mogli bi Vas interesovati sledeći odvajači:

Da li želite da nam objasnite kakav Vam je odvajač potreban?  Preko ove stranice možete da stupite u vezu sa našim distributerom.