Novosti

Efikasnija proizvodnja obnovljivih izvora energije

August 25. 2020

Efikasnija proizvodnja obnovljivih izvora energije

Troškovni pritisci i stroži zahtevi za zaštitu životne sredine suočavaju operatere elektrana sa izazovom pronalaženja novih mogućnosti za dalje povećanje efikasnosti hidroelektrana. U takvim slučajevima, tema energetske efikasnosti postaje sve važnija. Specijalna maziva se često potcenjuju, uprkos činjenici da mogu pomoći operaterima elektrana da povećaju efikasnost svojih postrojenja. U saradnji sa vodećim proizvođačem elektro-mehaničkih sistema za hidroelektrane, kompanija Klüber Lubrication je razvila rešenje sa ciljem povećavanja efikasnosti generatora i turbina. Korišćenjem maziva Klüberoil EE 1-46, moguće je smanjiti gubitke efikasnosti ležajeva generatora u proseku za 5%. Na taj način se operaterima elektrana omogućava da proizvedu više električne energije iz iste količine vode, bez potrebe za skupim modifikacijama.

 

Izazovi za operatere

Hidroelektrična energija je izvor obnovljive energije koji se najviše koristi u svetu. Sa godišnjom proizvodnjom koja je procenjena na 4,2 TWh, činila je oko 16% globalne proizvodnje energije u 2018. godini. Kada je reč o održivosti, hidroelektrična energija pokazuje prilično dobre rezultate – ne samo u poređenju sa neobnovljivom energijom, nego i sa energijom sunca i vetra.

Međutim, operateri sve više moraju da uzimaju u obzir tržišne faktore koji negativno utiču na profitabilnost hidroelektrana.

Dugotrajni prekomerni kapaciteti, stavljanje prioriteta na podsticajne cene za energiju vetra i sunca i subvencionisane podsticajne cene smanjuju cenu električne energije. Jeftina nuklearna energija i stalna proizvodnja energije iz fosilnih goriva takođe doprinose manjoj profitabilnosti hidroelektrane. Na sve to dodajte još i gomilanje zahteva za zaštitu životne sredine i još uvek jeftine sertifikacije za emisije CO2.

Upravo zbog toga je povećanje efikasnosti elektrana jedan od ciljeva operatera hidroelektrana. Iako se to može da postigne skupim modifikacijama i proširenjima kapaciteta, često potcenjene mere poput maziva visokih performansi takođe mogu da doprinesu većoj energetskoj efikasnosti, povećavajući tako profitabilnost uz poboljšanje ekološkog otiska postrojenja.
 

Prepoznavanje gubitaka efikasnosti

Upravo su generatori u hidroelektranama ti koji pokazuju veliki potencijal za optimizaciju upotrebom specijalnih prilagođenih maziva jer se obični ležajevi generatora i turbine podmazuju velikom količinom ulja. U saradnji sa vodećim proizvođačem mašina za elektro-mehaničke sisteme za hidroelektrane, kompanija Klüber Lubrication je analizirala veliki broj aktuelnih projekata, pritom sagledavajući uticaj maziva na energetsku efikasnost hidroelektrana. Rezultati pokazuju da generatori već postižu visok nivo efikasnosti, ali na ležajevima generatora još uvek dolazi do značajnih gubitaka efikasnosti.
 

Snažan i izuzetno efikasan – Klüberoil EE 1-46

Industrijski standard DIN ISO 51515-2 definiše specifične parametre koje ulja turbina i generatora moraju da ispunjavaju kako bi se obezbedila ispravna funkcionalnost primene. Kompanija Klüber Lubrication ne samo da je uspešno optimizovala svoje mazivo Klüberoil EE 1-46 u skladu sa ovim standardom i svim tehničkim svojstvima ležajeva generatora, već je uspela i da u potpunosti nadmaši sve kriterijume.

Klüberoil EE 1-46 ograničava unutrašnje trenje u većoj meri nego što je navedeno u standardu DIN 51515-2, na taj način značajno smanjujući gubitke usled unutrašnjeg trenja. Zahvaljujući ponašanju viskoznih temperatura (VI) posebno prilagođenom primeni, ovaj proizvod pokazuje visoku sistemsku i energetsku efikasnost u velikom temperaturnom opsegu. Klüberoil EE 1-46 se odlikuje posebno dobrim kapacitetom propuštanja vazduha, dobrom kompatibilnošću sa materijalima običnih ležajeva i dobrom oksidacionom stabilnošću. Budući da su nadmašeni i zahtevi za povećanom zaštitom od habanja koji su definisani standardom DIN 51515-2, ovaj proizvod doprinosi smanjenju gubitaka efikasnosti običnih ležajeva.

 

Poboljšana energetska efikasnost u generatorima upotrebom maziva Klüberoil EE 1-46 – računica je jednostavna

Proračuni proizvođača mašina pokazuju da je moguće smanjiti gubitke efikasnosti ležajeva u proseku za 5% zamenom standardnog turbinskog ulja mazivom Klüberoil EE 1-46.

Ako kao primer uzmemo hidroelektranu sa instaliranim kapacitetom od 50 MV, godišnjim proizvodnim kapacitetom od 264 GWh (period operativne upotrebe od 220 dana) i izračunati maksimalni gubitak ležajeva od 350 kV, upotrebom maziva Klüberoil EE 1-46 može se postići prosečno smanjenje gubitaka efikasnosti od 5%, odnosno 17,5 kV. Time bi se elektrani omogućila proizvodnja do 92.000 kWh više energije godišnje.

Zato je mazivo Klüberoil EE 1-46 veoma dobra alternativa skupim modifikacijama za dugoročno povećanje efikasnosti i profitabilnosti hidroelektrana.
 

Tragamo za partnerima u razvoju

Inovativna maziva kompanije Klüber Lubrication doprinose povećanju efikasnosti i održivosti postrojenja u mnogim različitim industrijama. To podrazumeva i hidroelektrane, za koje je kompanija Klüber Lubrication pripremila portfolio visokokvalitetnih proizvoda. Kroz saradnju sa proizvođačima i operaterima, ovaj portfolio će tokom narednih godina biti sve obimniji. Naročito su zanimljive, na primer, primene koje podrazumevaju direktan kontakt sa vodom, gde su drugi aspekti održivosti i relevantni aspekti životne sredine važniji od optimizacije energetske efikasnosti.

Prilagođena rešenja su vrednija kada je mazivo razvijeno na specifičan način usmeren na primenu. Zato Klüber Lubrication traži nove partnere za saradnju u industriji; želimo da razvijemo prilagođena rešenja za određene oblasti primene.

Tražite li mazivo koje će biti posebno prilagođeno vašoj primeni? Interesuje li vas da saznate koliko bi se efikasnost vašeg konkretnog postrojenja mogla povećati? Jedva čekamo da vam pomognemo – jednostavno porazgovarajte sa našim stručnjacima o svom projektu!

Osoba za kontakt: florian.held@at.klueber.com