Novosti

Zaposlenici kompanije Klüber Lubrication pomažu u pošumljavanju šuma u zaštićenim oblastima

December 06. 2019

Zaposlenici kompanije Klüber Lubrication pomažu u pošumljavanju šuma u zaštićenim oblastima

Širom sveta ljudi demonstriraju protiv klimatskih promena. Dvadeset šest zaposlenika kompanije Klüber Lubrication iz Nemačke preduzimaju nešto po tom pitanju.

Oni sade 700 drveća u Bavarskim Alpima. Drveće spada u naše najznačajnije prirodne resurse.

Naše šume su pod stresom

Šume se trenutno smanjuju zabrinjavajućim tempom – i to ne samo u Amazonu i drugim udaljenim delovima sveta. I u Nemačkoj su šume pod konstantnim stresom. Ovo se dešava delimično zbog klimatskih promena, ali i zato što se drvna industrija već mnogo vekova sistematski oslanja na monokulture.

Potrebnije je održavanje sistemskog ekosistema šume nego plantažno šumarstvo, jer ekološke šume pružaju zaštitu od erozije, poplava, suša, odrona stena i lavina. One su važne za klimu, prečišćavaju vazduh i upijaju CO². Prirodne šume su stanište nebrojenih vrsta i stoga su od naročitog značaja za biodiverzitet. Takođe, one su dragocen rekreacioni prostor i važno ekonomsko dobro za ljude. No, monokulture smreke i jele čine više od polovine nemačkih šuma i one su najpodložnije klimatskim promenama. Oko 110.000 hektara ovih šuma nastalih pošumljavanjem je uginulo u proteklim mesecima. Vrućine, nestašice vode, oluje i štete prouzrokovane snežnim padavinama – mnogi faktori su uzročnici.

Pošumljavati sa strašću

Pretvaranje ovih nestabilnih šuma mekog drveća u područja klimatski stabilnih mešanih šuma jeste dugoročan zadatak. To je operacija u kojoj je učestvovalo i 26 volontera iz kompanije Klüber Lubrication sadivši autohtone vrste drveća.

Za ove neumorne pomagače to je značilo vući teške naramke drveća preko nepristupačnog terena, pod vrelim suncem kopati lopatama rupe za sadnice i pažljivo spuštati male biljke u njih. Znoj, bol u mišićima i pocepane pantalone bili su deo procesa.

Kao pokretač ove inicijative, Klüber Lubrication Deutschland sarađuje od 2018. sa Udruženjem za očuvanje šuma Bergwaldprojekt. Svrha ovog udruženja je da zaštiti, očuva i održava šumske oblasti, naročito planinsku šumu i kultivisane predele. Takođe, ono promoviše razumevanje međusobnih odnosa u prirodi, problema vezanih za šume i čovekove zavisnosti od ovih bitnih prirodnih resursa kao osnove egzistencije.

Hrana za um u svakodnevnom životu

Stručnjaci iz udruženja Bergwaldprojekt takođe su pružili mnogo vrednih i interesantnih informacija o šumama i njihovoj održivosti. "Dobili smo bolji uvid u značaj šuma kao osnove ljudske egzistencije, bolji uvid u razborito korišćenje šuma kao resursa i kako da se mi kao potrošači ophodimo prema ovom resursu tako da ostane održiv", kazao je Jörn Bechert, jedan od generalnih direktora, koji je takođe učestvovao u ovoj inicijativi pošumljavanja.

Za Klüber Lubrication ovaj projekat je od izuzetnog značaja, jer matična kompanija Freudenberg ove godine proslavlja 170 godina od svog osnivanja. Kako bi obeležile ovu priliku, mnoge kompanije u grupaciji zasađuju po 170 stabala.

Na ovaj dan neumorni šumski volonteri premašili su zadati cilj od 510 (3 x 170) stabala:  700 stabala je posađeno do trenutka kada su odložili svoje alate. Čak su i iskusni šumari iz udruženja Bergwaldprojekt ostali zadivljeni pred ovim postignućem.

A sadnja se nastavlja i u 2020. godini – ostalo je još mnogo toga da se uradi.

Više informacija o delovanju Udruženja za očuvanje šuma Bergwaldprojekt:
https://www.bergwaldprojekt.de/