Novosti

"Lube & Seal": Rešenje za budućnost

December 06. 2019

"Lube & Seal": Rešenje za budućnost

"Lube & Seal" je ime jedinstvenog partnerstva kompanija Klüber Lubrication i Freudenberg Sealing Technologies, koje podjednako zadovoljava zahteve klijenata za podmazivanjem i zaptivanjem.

Osnovna ideja za "Lube & Seal" datira unazad više od pedeset godina. Kada je 1966. godine Klüber Lubrication vodio pregovore da ga preuzme Freudenberg grupaciju, oba partnera shvatila su potencijal koji nosi kombinovanje umeća vezanog za podmazivanje i zaptivanje u jednoj kompaniji. U poslednjih nekoliko godina ova sinergija između Freudenbergovih poslovnih jedinica Klüber Lubrication i Freudenberg Sealing Technologies reklamirana je eksterno pod nazivom "Lube & Seal".

Udružene kompetencije za automobilske i druge industrije

"Lube & Seal" nudi rešenja za opštu industriju, kao i za proizvođače vozila i njihove snabdevače. Međuorganizacijski tim koji trenutno radi na Freudenberg-ovom tzv. Primenjenom istraživačkom projektu fokusira se na industrijsku primenu. "Ovde se radi prvenstveno o bazičnom istraživanju - na primer o formulaciji maziva i mešavina elastomera i o tome kakva im je interakcija u klijentovoj primeni", objašnjava Matthias Pfadt, menadžer Odseka za maziva zupčanika u firmi Klüber Lubrication u Minhenu, koji je takođe i vođa Primenjenog istraživačkog projekta. U skladu sa Freudenberg-ovim sloganom "inovirajmo zajedno", "Lube & Seal" partneri trenutno rade na rešenjima za primenu u industrijskim sektorima robotike i električnih alata.

Njihova trenutna saradnja u automobilskom sektoru rezultat je, pre svega, specifičnih zahteva klijenata. Klüber Lubrication i Freudenberg Sealing Technologies saznaju o najnovijim izazovima od svojih kontakata iz automobilske industrije i onda na osnovu toga razvijaju zajedničko "Lube & Seal" solution. "Proizvođači električnih vozila bore se sa problemom stvaranja visokih temperatura u motoru i oko motora, kao i u menjaču. Trenutno radimo na novom paketu rešenja koji će kombinovati naša maziva na vodenoj bazi sa novim, energetski efikasnim, zaptivačem osovine koji proizvodi Freudenberg Sealing Technologies", kaže Lukas Koch, menadžer za odnose sa klijentima kompanije Automotive Industry KLD.

Kako biti partner kome će se obraćati za dve različite oblasti

Prednost "Lube & Seal" partnerstva koristi i automobilskoj i drugim industrijama. "Sa Freudenberg Sealing Technologies kao partnerom dobijamo mnogo celovitiju predstavu primene nego kad radimo sami. Zauzvrat, naša sestrinska kompanija u Freudenberg grupaciji ima koristi od toga kako mi gledamo na stvari kao stručnjaci za maziva", kaže Matthias Pfadt. "Dok ne predložimo rešenje našem klijentu, ono se razmatra sa obe strane: i što se tiče podmazivanja i što se tiče zaptivanja. To je dodata vrednost koju naši konkurenti ne mogu da ponude", naglašava Günter Hintenlang, tim-lider Prenosnog i pogonskog sistema u kompaniji Freudenberg Sealing Technologies.