Novosti

Ulje za turbine povećava efikasnost hidroelektrana

December 14. 2018

Ulje za turbine povećava efikasnost hidroelektrana

Novo specijalno mazivo za klizne ležajeve u generatorima

Sve veće insistiranje na smanjenu troškova, ciljevi u postizanju održivosti, uticaj tržišta kao i mere za zaštitu životne sredine i renaturalizaciju primoravaju kompanije koje upravljaju hidroelektranama da generišu energiju još efikasnije i profitabilnije.
Ovo se može postići ili rekonstrukcijama ili investiranjima u novu tehnologiju. I manje obimne mere mogu da stvore značajnu razliku bez stvaranja velikih troškova. Zahvaljujući novom ulju za podmazivanje visokih performansi Klüberoil EE 1-46, kompanija Klüber Lubrication pronašla je održivo rešenje za optimizaciju efikasnosti kako postojećih, tako i novih postrojenja.

„Ulje za turbine razvijeno je u saradnji sa vodećim evropskim proizvođačem hidroelektrana. Smanjenje unutrašnjeg trenja optimizuje gubitke efikasnosti na kliznim ležajevima. Klüberoil EE 1-46 je usaglašen sa zahtevima standarda DIN 51515-2. Ulje za podmazivanje visokih performansi može se koristiti na svim tipovima hidroelektrana - protočne hidroelektrane na rekama, akumulacione elektrane, reverzibilne elektrane - za turbine i generatore za podmazivanje uljem“ kaže Florian Held, globalni rukovodilac za energiju vode u kompaniji Klüber Lubrication.

Stručnjaci za specijalna maziva koristili su novi, neobičan pristup u razvoju novog ulja. Cilj je bio da se proizvede ulje za turbine i generatore koje povećava efikasnost kliznih ležajeva generatora. Polusintetičko ulje za klizne ležajeve Klüberoil EE 1-46 može značajno da smanji gubitke efikasnosti kod ležajeva generatora.

Novo, energetski efikasno ulje za turbine pokazalo je nisku tendenciju stvaranja pene i visoku oksidacionu stabilnost.Korišćenje Klüberoil EE 1-46 optimizuje efikasnost i produžava intervale za zamenu ulja, čime doprinosi povećanju veka trajanja komponenti. Stoga lako i efikasno može da se postigne smanjenje troškova. Klüberoil EE 1-46 ispoljava i dobru kompatibilnost sa materijalima kliznih ležajeva.

Kao lider na tržištu eko-kompatibilnih maziva kompanija Klüber Lubrication nudi već danas paletu visokokvalitetnih maziva za hidroelektrane. Ekspert u oblasti specijalnih maziva nastaviće da širi portfolio svojih proizvoda u sledećih nekoliko godina, uključujući i iskustvo stečeno u drugim industrijama i sektorima. Klüberoil EE 1-46 je prvi proizvod iz cele serije.

klueber.com/hydropower