Novosti

Bez emisija i zapaljivih rastvarača

December 13. 2018

Bez emisija i zapaljivih rastvarača

Novi klizni lakovi za elastomere i O-prstenove na bazi vode

Klüber Lubrication sada nudi nove klizne lakove na bazi vode bez zapaljivih rastvarača za doživotno suvo podmazivanje i podmazivanje pre pokretanja za specijalne primene. Osim dobro poznatih prednosti suvog podmazivanja, nove linije proizvoda značajno su poboljšale efekat klizanja i zaptivanja O-prstenova zbog smanjene propustljivosti gasova i tečnosti. Nova linija proizvoda dopunjuje familije proizvoda Klüberplus za lakšu montažu, Klüberflex za dinamičke aplikacije i Klübertop za upotrebu u prehrambenom sektoru.

„U O-prstenovima klizni lakovi moraju da ispune razne zadatke, npr. da obezbede efekat razdvajanja, pojednostave sklapanje ili izdrže dinamička opterećenja kao kod podmazivanja ventila“, objašnjava Rudolf Cehel, rukovodilac Odeljenja za specijalne projekte u kompaniji Klüber Lubrication. „Klizni lakovi za komponente u sektoru proizvodnje hrane i vode za piće treba da budu u saglasnosti i sa zahtevima FDA i zahtevima koji se odnose na vodu za piće. Naša nova linija proizvoda objedinjava prednosti naših dokazanih kliznih lakova i dodatne prednosti koje pruža to što ne sadrže zapaljive rastvarače, pa zbog toga nema štetnih emisija tokom primene.“

Klizni lakovi koji se koriste za O-prstenove nude brojne prednosti. O-prstenovi se lako odvajaju tokom automatskog sklapanja. Pružaju dodatnu bezbednost jer se sprečava curenje i uvrtanje O-prstenova tokom sklapanja i smanjene su sile vezivanja. Sem toga, potpuno eliminišu zagađenje senzora usled podmazivanja. Klizni lakovi mogu se koristiti i za farbanje, kako bi se smanjio rizik od zamene različitim veličinama ili materijalima.

U dinamičkim primenama, suvo podmazani O-prstenovi značajno smanjuju vrednost trenja i produžavaju vek trajanja komponenti. Ovo se odnosi na zaptivke koje trpe nekoliko stotina obrtaja u minuti, kao i na primene pri malim brzinama kao što je skidanje čepa na grlu za ulivanje goriva ili rukovanje tasterom zvona. Upotrebom kliznih lakova pri ovakvim primenama vrši se efikasna zaštita od smrzavanja u zimskim uslovima.