Novosti

Smanjite rizik od zagađenja, poboljšajte rezultate

August 08. 2018

Smanjite rizik od zagađenja, poboljšajte rezultate

Bezbedna procesna sredstva za sve primene u pekarskoj industriji

Stručnjak za tribologiju kompanije Klüber Lubrication na sajmu IBA 2018 predstavlja sveobuhvatnu paletu proizvoda za celokupni proces pečenja sa ciljem da ponudi maksimalnu bezbednost i kvalitet hrane. Portfolio se sastoji od visoko kvalitetnih namenskih maziva i odličnih agensâ za sve primene, kao i komplementarnih usluga za pekarsku industriju. Među najznačajnijim novim proizvodima predstavljena su visoko kvalitetna Klüber Summit RHT FG 68 kompresorska ulja i serija proizvoda Klüber Summit R koja je posebno razvijena za kompresore za hlađenje amonijakom i ugljen-dioksiodom, visoko efikasnu premijum tečnost za prenos toplote Klüberfood NHT1-18 za zatvorene sisteme za prenos toplote, kao i novo ulje za lance za visoke temperature Klüberfood NH1 CH 6-120 SUPREME, koje je dalo odlične rezultate na ispitivanjima, na primer u pećima za picu koja rade na temperaturama do 650 °C.

 

„Profesionalno upravljanje mazivom je odlučujući aspekt prilikom pripreme za reviziju.“, objašnjava Jürgen Murhammer, rukovodilac za globalno tržište prehrambene industrije u kompaniji Klüber Lubrication. „Budući da su proizvodi kompanije Klüber Lubrication predviđeni za podmazivanje minimalnom količinom, čak i veoma male količine su dovoljne za postizanje željenog efekta podmazivanja. Ovo nedvosmisleno smanjuje rizik od zagađenja, npr. MOSH (mineralnim uljima zasićenih ugljovodonika) ili MOAH (mineralnim uljima aromatičnih ugljovodonika). Mala potrošnja energije vodi ka smanjenoj potrebi za energijom i manje održavanja, što doprinosi većoj održivosti u kompaniji.“

Uskoro u portfoliju kompanije: sredstva za odvajanje za pekarsku industriju

Klüber Lubrication će proširiti svoj portfolio procesnih agensâ sredstvima za odvajanje za primenu u pekarskoj industriji. Ova sredstva se koriste, na primer, za kalupe za testa i noževe za sečenje, kalupe za pečenje i trakaste transportere na linijama za pečenje. Obzirom da su sredstva za odvajanje namenjena za upotrebu u direktnom kontaktu sa prehrambenim proizvodima, primenjuju se posebno strogi propisi. Klüber Lubrication zato nudi svojim klijentima maziva i sredstva za odvajanje iz jednog izvora.

Transparentno planiranje procesa

Klüber Lubrication sada nudi softver koji omogućava proizvodnim kompanijama da efikasno usklade sve kompleksnije strukture u umreženim kompanijama – EfficiencyManager. Ovaj program operaterima omogućava pregled svih mašina, aparata i opreme od značaja za proizvodni proces. „Program EfficiencyManager nudi mnogo opcija za povećanje efikasnosti proizvodnje“ objašnjava Dennis Klamer, stručnjak za razvoj servisnog poslovanja u kompaniji Klüber Lubrication. „Kompanijama je omogućen transparentni pregled svih izveštaja, kao i analiza, inspekcija i slične dokumentacije koja je pohranjena prema mašini na koju se odnosi.  Jednostavan sistem saobraćajne signalizacije na monitoru omogućava da se jednim pogledom proveri stanje mašina i da se analiziraju detalji. Mogućnosti povećanja efikasnosti mogu se idealno umnožavati, npr. u vidu optimizacije životnog ciklusa rezervnih delova ili smanjenja grešaka, a time i aktivnosti održavanja“.

Kompanije mogu da koriste EfficiencyManager na mreži ili putem mobilne aplikacije i da unose sve informacije potrebne za nesmetanu proizvodnju. Ovo obuhvata, na primer, podatke o podmazivanju i održavanju, rokovima za kalibraciju vaga ili inspekciju aparata za gašenje požara.

Stručnjaci iz kompanije Klüber Lubrication će na sajmu IBA 2018   sa zadovoljstvom odgovarati na sva pitanja o bezbednosti hrane, održivosti i efikasnoj proizvodnji u hali B1/400.