Novosti

Visoke performanse na palubi i ispod palube

August 03. 2018

Visoke performanse na palubi i ispod palube

Nova EAL maziva (Environmentally Acceptable Lubricants/ekološki prihvatljiva maziva) kombinuju snažne performanse sa viskom kompatibilnošću sa životnom sredinom

Specijalna maziva visokih performansi su obavezna u današnjem pomorskom sektoru. Osim činjenice da standardna maziva veoma brzo dostižu granice svojih performansi pri ekstremnim uslovima na brodu, dobra usklađenost sa životnom sredinom je još jedan bitan razlog zbog koga se koriste ovi posebni proizvodi. Kompanija Klüber Lubrication predstavlja kompletne serije novih proizvoda za upotrebu na brodovima i proširuje portfolio svojih proizvoda EAL mazivima. To uključuje nove specijalne masti za žičanu užad, sintetička ulja visokih performansi za zupčaste prenosnike i masti za valjkaste ležajeve.

„Kompanija Klüber Lubrication na jednom mestu nudi celovitu paletu specijalnih maziva za pomorsku industriju“, objašnjava Dirk Fabri, direktor poslovnog razvoja za pomorski sektor u kompaniji Klüber Lubrication. „Kao rezultat, u mogućnosti smo da pokrijemo 90% primena svih maziva koja se koriste na brodovima, računajući EAL proizvode i one koji to nisu.“

Novo EAL mazivo, Klüberbio AM 92-142, zapamćeno je u industriji zahvaljujući svojoj odličnoj zaštiti od habanja, izuzetnom prijanjanju i dobroj otpornosti na vodu, pri čemu pouzdano štiti čeličnu užad od korozije, čak i kada dođu u dodir sa morskom vodom. Ovo mazivo je razvijeno i odobreno u bliskoj saradnji sa vodećim svetskim proizvođačem čelične užadi koji ga preporučuje kako za prvo, tako i za ponovljeno podmazivanje sopstvene čelične užadi.

Nagrađeno EU Ecolabel etiketom, sintetičko ulje visokih performansi za zupčaste prenosnike, Klüberbio EG 2-320, sastoji se od oko 90% obnovljivih sirovina i potpuno je biorazgradivo. Ovo EAL mazivo pouzdano štiti zube zupčastih prenosnika i valjkaste ležajeve od habanja i prevremenog otkazivanja, čak i pri maksimalnim opterećenjima.

Klüberbio AG 39-602 je mazivo za otvorene zupčaste prenosnike i valjkaste i klizne ležajeve pod velikim opterećenjem, koje omogućava dobro prijanjanje i otpornost na vodu. Izabrani aditivi obezbeđuju ekstremno visoku zaštitu od korozije, čak i pri izlaganju morskoj vodi.

Novo EAL mazivo, Klüberplex BEM 41-132, pruža odličnu zaštitu od habanja za valjkaste ležajeve koji su izloženi vibracijama dizel motora, propelera i udarima talasa. Ovo sintetičko mazivo za niske temperature takođe može da se koristi na arktičkim temperaturama pri čemu značajno smanjuje troškove održavanja zbog dužih intervala ponovnog podmazivanja i dužeg radnog veka ležajeva.

„U odeljenju za istraživanje i razvoj kompanije Klüber Lubrication, već radimo na rešenjima za izazove koji su tek pred nama“, objašnjava Dirk Farbi. „Jedno od tih budućih rešenja jeste uspešan razvoj tečnih maziva sa funkcionalnim sadržajem vode: Maziva na bazi vode. Ona su još u fazi razvoja za pomorski sektor.“

Maziva na bazi vode kompanije Klüber Lubrication su počastvovana Nemačkom nagradom za inovaciju za inovativnu tehnologiju u kategoriji „Površinski materijali“ kao i u kategoriji „Dizajnersko razmišljanje“ za pionirske procese u razvoju. Njihov doprinos pomorskoj industriji je očigledan: ne samo da imaju potencijal da zadovolje rastuće zahteve izdrživosti i energetske efikasnosti za maziva, već inovativni koncept podmazivanja uklanja sve brige o održivosti maziva pošto se ono u celosti bazira na obnovljivim sirovinama.