Novosti

Nova sintetička mast, postojana pri visokim temperaturama, za prehrambenu i farmaceutsku industriju

January 23. 2018

Nova sintetička mast, postojana pri visokim temperaturama, za prehrambenu i farmaceutsku industriju

Inovativni koncept maziva rešava problem podmazivanja nepristupačnih ležajeva koji su neprestano izloženi visokim temperaturama

Visoke temperature u prehrambenoj industriji, na primer, u pećima, komorama za fermentaciju, transportnim sistemima i motorima dovode do ekstremnog opterećenja upotrebljenih ležajeva. Klüber Lubrication je sada sa Klüberfood NH1 74-401 uspeo da razvije novu mast, postojanu pri visokim temperaturama, koja je efikasna čak i pri konstantno visokim temperaturama i do 160 °C i koja je pogodna za raznovrsne primene u prehrambenoj industriji. To je omogućeno upotrebom inovativnog zgušnjivača na bazi poliuree, koji je razvio Klüber Lubrication. Nova mast za ležajeve koja je postojana i pri visokim temperaturama je NSF H1 registrovana i sertifikovana shodno standardu ISO 21469. Pored toga, Klüberfood NH1 74-401 ne sadrži MOSH/MOAH.

„Prilikom podmazivanja ležajeva koji rade pri visokim temperaturama, proizvođači su do sada često imali negativne posledice u pogledu bezbednosti prehrambenih proizvoda i bili su primorani da se vrate industrijskim mastima“, objašnjava Jürgen Murhammer, Global Market Manager Food Industry iz Klüber Lubrication. „Kako je naša nova mast koja je postojana na visokim temperaturama koncipirana i za temperaturne pikove čak i do 180 °C, ona je idealno rešenje za podmazivanje na primer ležajeva u prehrambenoj industriji. Broj potrebnih maziva se takođe može smanjiti, čime se smanjuje opasnost da se pri izboru maziva pobrkaju.“

Raznovrsnost inovativnog zgušnjivača na bazi poliuree kod proizvoda Klüberfood NH1 74-401 je kombinovana sa efikasnošću i visokim stepenom opteretivosti sintetičkog baznog ulja. Na taj način je moguće da se na srednje visokim i visokim temperaturama postignu duži intervali dodatnog podmazivanja i servisnog održavanja i da se upotrebe manje količine maziva u toku procesa proizvodnje. Klüberfood NH1 74-401 je podjednako pogodan za manuelnu aplikaciju, kao i za sisteme centralnog podmazivanja.