Novosti

Transparentno planiranje procesa pomoću aplikacije EfficiencyManager kompanije Klüber Lubrication

December 22. 2017

Transparentno planiranje procesa pomoću aplikacije EfficiencyManager kompanije Klüber Lubrication

Aplikacija EfficiencyManager kompanije Klüber Lubrication omogućava preduzećima sveobuhvatan pregled svih mašina i opreme koja je relevantna za proizvodne procese, kao i postojeći potencijal za optimizaciju.

U periodu od verzije softvera Industrie 4.0 neprestano se povećavala složenost mašinskog parka, kao i mera za održavanje u preduzećima koja se bave proizvodnjom. Kraći vremenski planovi i optimalni intervali servisnog održavanja sa jedne strane, dodatne zakonske norme i zahtevi u vezi sa dokumentacijom, sa druge strane, traže efikasnije procese i optimalnije planiranje. U osetljivoj oblasti industrije pića moraju, pored toga, da se zadovolje strogi zahtevi po pitanju bezbednosti prehrambenih proizvoda.

Kompanija Klüber Lubrication aplikacijom EfficiencyManager nudi softversko rešenje koje proizvodnim pogonima omogućava da efikasno konfigurišu rastuću složenost u umreženom preduzeću. Preduzeća tako dobijaju pregled svih mašina, uređaja i opreme koja je relevantna za proizvodni proces. Preduzeća aplikaciju EfficiencyManager mogu da koriste na mreži i da unose sve informacije koje su relevantne za nesmetano odvijanje proizvodnje. To su informacije o potrebnim dodatnim podmazivanjima i održavanjima, ali i termini za kalibraciju vaga ili kontrolu aparata za gašenje požara. Preciznim dokumentovanjem svakog detalja koji je po mišljenju klijenta važan, čini aplikaciju EfficiencyManager jednim od najvažnijih, čak i centralnim izvorom informacija. Zbog toga takođe predstavlja i dragocenu potporu prilikom pripreme i obavljanja revizije.

Aplikacija EfficiencyManager koja je zasnovana na oblaku omogućuje, naročito preduzećima koja se nalaze na više lokacija, odličan način da izmenjuju najbolje prakse, kao i da ostvare transparentnost na svim lokacijama. Pri tome se promišljenim sistemom ovlašćenja obezbeđuje da svaki radnik može da vidi samo relevantnu oblast i da izvrši samo one radnje za koje mu je dodeljeno ovlašćenje. Podaci se posle toga zaštićeni čuvaju na serverima u Nemačkoj. Korisničko upravljanje je intuitivno i zasnovano na pregledaču.

www.efficiency-manager.com


Obavljanje radova na održavanju bez papira i na licu mesta

Pomoću dodatne aplikacije EfficiencyManager, radovi na remontu i servisnom održavanju mogu da se obavljaju na licu mesta i dokumentuju bez papira. Odgovarajuće postrojenje se bira komfornim pretraživanjem po broju imovine ili inventara ili jednostavnim prepoznavanjem QR koda. Digitalni plan servisnog održavanje pruža informacije o svim predstojećim radovima. Uputstva za rad i dokumentacija potrebna za obavljanje radova na remontu mogu da se pozovu direktno putem aplikacije, što značajno olakšava proces i sprečava pojavu greški u izvršavanju. Nakon obavljenog rada sledi povratna poruka u sistemu – i sve to na način, da sigurno prolazi reviziju. Aplikacija je uz pomoć lozinke i sigurne veze zaštićena od neovlašćenog pristupa.


Aplikacija EfficiencyManager je na raspolaganju za iOS i Android uređaje. Za korišćenje nove aplikacije potreban je EfficiencyManager veb-nalog.