Komponente

Zahtevne komponente

Za sve mehaničke komponente potrebna su specijalna maziva: kuglični ležajevi, zupčanici, lanci, ventili, vijci i linearne vodilice. Upotrebljeni maziva moraju ispunjavati zahtjeve specifične za pojedinačne komponente i one u različitim područjima primjene.

Zahtjevi za podmazivanje maziva za valjanje, na primjer, mogu se značajno razlikovati. Moguće su da budu kompatibilni sa različitim materijalima za ležište, npr. čelik, keramika ili plastika; možda će morati da budu otporni na vodu, na visokim ili niskim temperaturama, ili da budu pogodni za velike brzine ili opterećenja. Kombinirajte ih sa uslovima koji se nalaze u industrijama različitim kao što su prehrambeni, farmaceutski ili tekstilni sektor, a dolazite do skupa zahtjeva koje obično ispunjavaju specijalna maziva iz Klüber-a.