Naša posvećenost očuvanju životne sredine i industrijske održivosti!

Naša posvećenost životnoj sredini i održivosti u industriji

U kompaniji Klüber Lubrication zaštita životne sredine i kvalitetno poslovanje idu ruku pod ruku.

Svoju preduzetničku odgovornost shvatamo ozbiljno i podržavamo zaštitu životne sredine i održivost na više načina, uz pomoć specijalnih maziva, usluga fokusiranih na klijente kao i mera za unapređenje kreiranja održivih unutrašnjih vrednosti.

Naš koncept održivosti za jačanje efikasnosti energije i resursa

Da bismo poboljšali održivost u industriji, mi u kompaniji Klüber Lubrication primenjujemo holistički pristup koji se zasniva na strategiji održivosti naše matične kompanije Freudenberg i uključuje ceo lanac dodane vrednosti. U tu svrhu, ključna su dva aspekta koja određuju naše aktivnosti i poslovanje:

1. Uticaj na životnu sredinu

Pod ovim pojmom podrazumevamo pristup koji primenjujemo kako bismo konstantno unapređivali ili smanjivali našu potrošnju energije i resursa. To uglavnom postižemo biranjem i efikasnom upotrebom odgovarajućih sirovina za naše proizvode, što uključuje obnovljive sirovine i smanjenje potrošnje energije i resursa u našem lancu dodane vrednosti.

2. Pozitivan uticaj

Pod ovim pojmom podrazumevamo aktivnosti koje poduzimamo da bismo podržali održivo kreiranje vrednosti za naše klijente. Cilj je pružanje pomoći našim klijentima u realizaciji ciljeva u oblasti održivosti kroz ponudu naših rešenja i usluga.

3. Pokazatelj održivosti

Da bismo poboljšali uticaj na životnu sredinu i pozitivan uticaj tokom životnog ciklusa naših proizvoda, tokom razvoja proizvoda koristimo pokazatelj održivosti.

Planirani ciljevi održivog razvoja: Odgovorno delovanje za zaštitu ljudi i prirode

U skladu sa našim holističkim pristupom, uvek se trudimo da na održiv način poboljšamo svoj uticaj na životnu sredinu, kao i pozitivan uticaj naših klijenata. Naše aktivnosti se odvijaju i u skladu sa UNSDG-om (ciljevima održivog razvoja Ujedinjenih nacija).

Uz našu posvećenost ciljevima održivog razvoja Ujedinjenih nacija i dokumentu o deset principa iz Globalnog dogovora Ujedinjenih nacija čiji smo član preko naše matične kompanije Freudenberg, mi vodimo računa o odgovornosti koju snosimo za buduće generacije.

Sveobuhvatne informacije o našoj posvećenosti održivosti možete da potražite u Izveštaju o održivosti kompanije Klüber Lubrication.

Biće nam zadovoljstvo ako vam kompanija Klüber Lubrication može pomoći da brže ostvarite svoje ciljeve u oblasti održivosti, npr. kroz zaštitu resursa, veću energetsku efikasnost, smanjenje otpada i druge mere.