Noutăți

Optimizare în producția ambalajelor utilizând lubrifianți speciali

24. May 2018

Optimizare în producția ambalajelor utilizând lubrifianți speciali

Economisirea costurilor energetice și îmbunătățirea echilibrul CO2- - Klüber Lubrication lasă sustenabilitatea să meargă mână în mână cu clienții săi.

Reducerea costurilor de exploatare și optimizarea producției sunt prioritățile managerilor de producție. Cu toate acestea, măsurile trebuie să meargă mână în mână cu strategiile de sustenabilitate introduce în multe companii. Reglementările de siguranță și de sănătate sunt din ce în ce mai importante, fiind unele valori la care au aderat chiar și producătorii de ambalaje de carton.

La unul dintre locurile de fabricație, costurile de întreținere și cele energetice erau deosebit de înalte. Aceștia produc peste 2 milioane de ambalaje în fiecare zi la opt linii de producție - și acestea funcționează mai mult de 300 zile pe an.

Liniile de fabricație sunt dotate cu cuptoare de uscare, lanțuri transportoare și rulmenți, care sunt expuse nu doar la temperaturi înalte, dar și la umiditate înaltă timp de 24 de ore. În plus față de rulmenți, lanțurile trebuie lubrifiate periodic. Uleiul de lanț utilizat până acum a format reziduuri care au dus la un consum crescut de curent. În ciuda lubrifierii frecvente, lanțurile nu mai puteau fi lubrifiate din cauza reziduurilor. Ca urmare, uleiul în exces a contaminat ambalajul. Există un pericol de incendiu în cuptorul de uscare din cauza condensatului de ulei care prezenta o amenințare acută pentru angajați și pentru locul de producție. Suplimentar față de costurile crescute de energie datorită consumului mare de energie a lanțului de transmisie, s-au atras costuri mari de întreținere pentru că trebuie să se înlocuiască lanțurile după trei ani, cel târziu, în loc de o data la 5 ani. Acestea erau niște circumstanțe pe care compania trebuia să le schimbe urgent.
 

O soluție sustenabilă.

Pentru a-și îmbunătăți starea, compania s-a adresat specialistului în lubrifiere, Klüber Lubrication. Pentru o testare pe una din liniile de producție, specialistul Klüberfood a propus NH1 CH 2-220 Plus.

Rezultatul: s-au format mult mai puține reziduuri pe lanțuri. Succesele dorite în legătură cu întreținerea și siguranța în muncă au fost, de asemenea, atinse. Riscul de incendiu a fost eliminată prin evaporarea redusă a lubrifiantului. Mai multe avantaje: consumul de energie a fost redus cu 50%, rezultând o creștere a producției de aprox. 20%. Din acest motiv, clientul a trecut rapid și alte linii de producție pe noul lubrifiant Klüberfood NH1 CH 2-220 Plus.
 

O amprentă pozitivă - o contribuție la sustenabilitatea Klüber Lubrication

În calitate de unul din cei mai mari producători de lubrifianți de specialitate, Klüber Lubrication este conștient de responsabilitatea sa față de oameni și natură. Cu produsele și serviciile sale sustenabile, compania își sprijină clienții în atingerea țelurilor, atât a celor economice, cât și a celor ecologice - o amprentă pozitivă. Klüber Lubrication își ajută clienții să-și atingă propriile țeluri de sustenabilitate, spre exemplu prin economisire de energie, reducerea emisiilor, prelungirea ciclurilor de întreținere, reducerea timpilor de inactivitate a utilajelor sau mașinilor, precum și prin reducerea cantităților de lubrifiant necesare pentru funcționare eficientă.