Przemysł hutniczy

Optymalny środek smarowy - niezawodny proces produkcji

Środki smarowe stosowane podczas produkcji stali muszą działać skutecznie przez całą dobę w trudnych warunkach eksploatacyjnych. Firma Klüber Lubrication opracowuje specjalistyczne środki smarowe dla przemysłu hutniczego, spełniające wymagania klienta i przyczyniające się jednocześnie do zwiększenia dyspozycyjności instalacji.

Huty stali muszą liczyć się bardzo wysokimi kosztami inwestycyjnymi. Z kolei inwestycje są opłacalne, jeśli produkcja odbywa się bez przerw, gdyż każdy przestój ma bezpośredni wpływ na uzyskiwany dochód. Oczekuje się, że komponenty maszyn i urządzeń będą działać niezawodnie przez długi czas. Ale to nie wszystko. Komponenty i smary są narażone na działanie wysokiej temperatury, wody, pary wodnej i agresywnych mediów oraz na duże obciążenia. Standardowe środki smarowe nie radzą sobie w takich środowiskach przez dłuższy czas.

Aby zagwarantować opłacalność poczynionych nakładów inwestycyjnych, proponujemy zastosowanie specjalnych środków smarowych wykorzystywanych w całym procesie produkcji stali. Umożliwiają one wyraźne zmniejszenie zużycia urządzeń, nawet w najcięższych warunkach, i znacznie wydłużają żywotność stosowanych komponentów. Ponadto ze względu na wysoką wydajność naszych specjalistycznych środków smarowych ich zużycie jest mniejsze niż środków tradycyjnych, co przyczynia się do ochrony środowiska. Wszystkie te czynniki nie tylko zwiększają dyspozycyjność huty, ale również umożliwiają osiąganie większych zysków.

W każdej sytuacji

Nasi specjaliści dysponują wiedzą na temat wymagań stawianych środkom smarowym w urządzeniach stosowanych podczas przetwórstwa metali, w hutach stali, w procesach odlewania ciągłego i walcowania. Chętnie udzielą Państwu osobistej porady w zakresie doboru właściwego środka smarowego do każdego zastosowania. Oprócz oferowanych już kompleksowych rozwiązań, stale opracowujemy nowe innowacjne techniczne.

Sprawdzona wydajność

W odniesieniu do przemysłu hutniczego zastosowanie ma wyjątkowo wiele przepisów bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Co więcej, społeczeństwo stale oczekuje zmniejszenia zużycia energii i emisji. Wspieramy naszych klientów oferując ustandaryzowane metody, aby udowodnić, że zastosowanie specjalistycznych środków smarowych Klüber Lubrication prowadzi do zwiększenia efektywności energetycznej. Do tej pory jesteśmy jedynym producentem środków smarowych, który posiada certyfikację zgodnie z Międzynarodowym Protokołem Pomiarów Eksploatacyjnych i Weryfikacji (IPMVP) oraz regulacjami Organizacji Oceny Efektywności (EVO).
.
Zalety zastosowania:

  • Zwiększona dyspozycyjność parku maszynowego i wydłużona żywotność smarowanych części
  • Niższe zużycie środka smarnego i bardziej uporządkowane miejsce pracy
  • Zwiększona wydajność urządzeń, przekładająca się na większe zyski
  • Potwierdzona oszczędność energii dzięki zastosowaniu środków smarowych Klüber Lubrication

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat rozwiązań w zakresie smarowania, oferowanych przez firmę Klüber Lubrication? Kliknij tutaj, aby się z nami skontaktować.