Środki smarowe stosowane podczas produkcji stali muszą działać skutecznie przez całą dobę w trudnych warunkach eksploatacyjnych. Firma Klüber Lubrication opracowuje specjalistyczne środki smarowe dla przemysłu hutniczego, spełniające wymagania klienta i przyczyniające się jednocześnie do zwiększenia dyspozycyjności instalacji.

Huty stali muszą liczyć się bardzo wysokimi kosztami inwestycyjnymi. Z kolei inwestycje są opłacalne, jeśli produkcja odbywa się bez przerw, gdyż każdy przestój ma bezpośredni wpływ na uzyskiwany dochód. Oczekuje się, że komponenty maszyn i urządzeń będą działać niezawodnie przez długi czas. Ale to nie wszystko. Komponenty i smary są narażone na działanie wysokiej temperatury, wody, pary wodnej i agresywnych mediów oraz na duże obciążenia. Standardowe środki smarowe nie radzą sobie w takich środowiskach przez dłuższy czas.

Aby zagwarantować opłacalność poczynionych nakładów inwestycyjnych, proponujemy zastosowanie specjalnych środków smarowych wykorzystywanych w całym procesie produkcji stali. Umożliwiają one wyraźne zmniejszenie zużycia urządzeń, nawet w najcięższych warunkach, i znacznie wydłużają żywotność stosowanych komponentów. Ponadto ze względu na wysoką wydajność naszych specjalistycznych środków smarowych ich zużycie jest mniejsze niż środków tradycyjnych, co przyczynia się do ochrony środowiska. Wszystkie te czynniki nie tylko zwiększają dyspozycyjność huty, ale również umożliwiają osiąganie większych zysków.

W każdej sytuacji

Nasi specjaliści dysponują wiedzą na temat wymagań stawianych środkom smarowym w urządzeniach stosowanych podczas przetwórstwa metali, w hutach stali, w procesach odlewania ciągłego i walcowania. Chętnie udzielą Państwu osobistej porady w zakresie doboru właściwego środka smarowego do każdego zastosowania. Oprócz oferowanych już kompleksowych rozwiązań, stale opracowujemy nowe innowacjne techniczne.

Sprawdzona wydajność

W odniesieniu do przemysłu hutniczego zastosowanie ma wyjątkowo wiele przepisów bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Co więcej, społeczeństwo stale oczekuje zmniejszenia zużycia energii i emisji. Wspieramy naszych klientów oferując ustandaryzowane metody, aby udowodnić, że zastosowanie specjalistycznych środków smarowych Klüber Lubrication prowadzi do zwiększenia efektywności energetycznej. Do tej pory jesteśmy jedynym producentem środków smarowych, który posiada certyfikację zgodnie z Międzynarodowym Protokołem Pomiarów Eksploatacyjnych i Weryfikacji (IPMVP) oraz regulacjami Organizacji Oceny Efektywności (EVO).

KlüberEfficiencySupport
Odtwórz

KlüberEfficiencySupport

Producenci i operatorzy wymagają, aby ich maszyny pracowały niezawodnie i wydajnie przez jak najdłuższy okres eksploatacji. Wybór najodpowiedniejszego rozwiązania w zakresie smarowania oferuje ogromny potencjał w zakresie maksymalizacji zysku energetycznego przy minimalnym zużyciu części zamiennych i robocizny przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności. Nasz zestaw narzędzi KlüberEfficiencySupport zapewniq wszechstronne rozwiązania dla wartości dodanej dla przedsiębiorstw z różnych branż.

Korzyści w skrócie:

  • Zwiększona dyspozycyjność parku maszynowego i wydłużona żywotność smarowanych części

  • Niższe zużycie środka smarnego i bardziej uporządkowane miejsce pracy

  • Zwiększona wydajność urządzeń, przekładająca się na większe zyski

  • Potwierdzona oszczędność energii dzięki zastosowaniu środków smarowych Klüber Lubrication

Tu znajdą Państwo produkty dla każdego zastosowania w przemyśle hutniczym : wszystkie segmenty niższego rzędu

Skontaktuj się z nami

Czekamy na wiadomość!

Więcej informacji na temat przetwarzania danych za pomocą formularza kontaktowego znajdziecie Państwo w naszej polityce prywatności.