W przemyśle kolejowym środki smarowe odgrywają główną rolę w zapewnianiu niezawodnego działania pojazdów i infrastruktury. Na podstawie długotrwałej współpracy z producentami i przewoźnikami opracowujemy wysokowydajne środki smarowe, przyczyniając się do sprawnego funkcjonowania poszczególnych komponentów.

Bezawaryjna eksploatacja pociągów i infrastruktury jest niezbędna, aby zapewnić terminowość odjazdów i przyjazdów pociągów. Uszkodzenie jednego z ważnych komponentów lub zwrotnic spowodowane warunkami pogodowymi, wibracjami lub obciążeniami udarowymi może prowadzić do poważnych zakłóceń w ruchu pociągów oraz do zmniejszenia przychodów.

Produkty sprawdzone i przetestowane na własnych stanowiskach badawczych

Pamiętając o zobowiązaniu względem klientów w kwestii spełniania ich wymagań, opracowaliśmy serię wysokiej jakości środków smarowych, które poddajemy próbom w naszym laboratorium badawczym. Opracowaliśmy na przykład olej przekładniowy, który może być stosowany zarówno w temperaturach wysokich, jak i niskich (do -60°C). Nieustannie doskonalimy nasze specjalne środki smarowe w celu poprawy ich parametrów roboczych w poszerzonym zakresie warunków eksploatacyjnych, co np. w przypadku łożysk silników trakcyjnych pozwala wyraźnie zmniejszyć koszty cyklu życia. Każdy nowo wprowadzany środek smarowy do zwrotnic jest poddawany dokładnym testom na naszych wyspecjalizowanych stanowiskach badawczych w celu określenia jego przydatności do zastosowań w terenie. Konieczne jest stosowanie środków smarowych, które zachowują swoje właściwości bez względu na warunki otoczenia i zapewniają działanie mniejszych sił podczas przestawiania zwrotnic w celu uniknięcia nadmiernego naprężenia elementów.

Z uwagi na wymogi ochrony środowiska, wiele naszych nowo opracowanych środków smarowych szybko ulega biodegradacji. Dzięki zastosowaniu takich produktów możliwe jest sprostanie rosnącym wymaganiom dotyczących pojazdów szynowych oraz instalacji kolejowych oraz unikanie zanieczyszczenia wód gruntowych.

Nasze wysokowydajne środki smarowe dla kolejnictwa zapewniają istotne korzyści zwiększające wydajność: wydłużone okresy pomiędzy dosmarowaniami i konserwacją, dłuższą żywotność części, bardziej niezawodne usługi kolejowe oraz obniżenie kosztów eksploatacji w porównaniu z produktami tradycyjnymi. Dlatego wielu renomowanych producentów zaufało naszym środkom smarowym i stosuje je jako podstawowy element zapewniający prawidłową pracę pojazdów szynowych.

Niezawodne działanie drzwi pociągu z BARIERTA L 25 DL DISPERS
Odtwórz

Niezawodne działanie drzwi pociągu z BARIERTA L 25 DL DISPERS

Korzyści w skrócie

  • Niezawodna eksploatacja pojazdów szynowych i infrastruktury kolejowej

  • Obniżone koszty dzięki wydłużonym okresom pomiędzy dosmarowaniami oraz mniejszemu zużyciu

  • Szybko biodegradowalne środki smarowe

  •  

    Zwiększona rentowność dzięki zmniejszeniu kosztów cyklu życia

Tu znajdą Państwo produkty dla każdego zastosowania w kolejnictwie: wszystkie segmenty niższego rzędu

Get in Touch.

Chcieliby się Państwo dowiedzieć więcej lub zadać pytanie?

Więcej informacji na temat przetwarzania danych za pomocą formularza kontaktowego znajdziecie Państwo w naszej polityce prywatności.