Producenci przekładni i oferowane przez nich wyroby mają zapewniać coraz większe przenoszenie mocy i momentu obrotowego przy jednoczesnym zmniejszeniu rozmiarów, konstrukcji i ciężaru przekładni. Podwyższone wymagania dotyczące wydajności przekładni wymagają zmiany tradycyjnych narzędzi i materiałów, poprawy obróbki powierzchniowej, zastosowania nowych procesów i technologii produkcji, a także stosowania mineralnych i syntetycznych olejów smarnych o wysokiej wydajności.

Oleje przekładniowe od Klüber Lubrication

Specjalne środki smarowe firmy Klüber Lubrication do smarowania przekładni ślimakowych, kół zębatych, przekładni stożkowych, do przekładni małych lub dużych, zapewniają optymalny ruch i przenoszenie napędu, wysoką sprawność, niskie zużycie oraz wydłużone odstępy pomiędzy wymianą środka smarowego ze względu na wysoką odporność na starzenie. Specjalne środki smarowe zapewniają optymalne chłodzenie, ochronę antykorozyjną, zmniejszenie tarcia i tłumienie hałasu, a także dobrą ochronę przed zatarciem i mikrowżerami, przy jednoczesnym zachowaniu niezmienionego poziomu lepkości - nawet w podlegających znacznym wahaniom temperaturach otoczenia.

Zmniejszone zużycie środka smarnego dzięki odpowiedniemu olejowi

Oleje przekładniowe firmy Klüber Lubrication przyczyniają się do uzyskania oszczędności energii i zmniejszenia kosztów, zapewniając długą żywotność przy zmniejszonym zużyciu środka smarowego. Zmniejszenie zużycia oleju przekłada się na mniejsze oddziaływanie na środowisko i obniżenie kosztów utylizacji.

Tutaj znajdą Państwo odpowiedni olej przekładniowy: wszystkie podstawowe zastosowania

Skontaktuj się z nami

Czekamy na wiadomość!

Więcej informacji na temat przetwarzania danych za pomocą formularza kontaktowego znajdziecie Państwo w naszej polityce prywatności.