Jednopunktowe dozowniki środków smarnych

Automatyczny, jednopunktowy dozownik środków smarnych jest przymocowany do jednego punktu (smarownicy) i stale dostarcza mu odpowiednią ilość oleju lub smaru. Szczególnie w obszarach produkcji narzędzi, budowy maszyn lub pojazdów, zapewnia to długotrwałe dostarczanie wystarczającej ilości środka smarnego do określonego punktu.

Klübermatic FLEX - kompaktowa i elastyczna jednostka smarująca

Klübermatic FLEX

Klübermatic FLEX jest kompaktową, gotową do użycia smarownicą. Może być używana do różnych zastosowań w temperaturach od -20 °C do +60 °C. Interwał smarowania może być wybierany w odstępach miesięcznych od 1 do 12 miesięcy.

Sterowana elektronicznie reakcja chemiczna generuje ciśnienie, które zapewnia stałe doprowadzanie świeżego środka smarnego do punktu smarowania w ustawionych odstępach czasu. Klübermatic FLEX jest dostępny w pojemnościach 60 cm³ i 125 cm³.

Klübermatic NOVA - Elektrochemiczny system smarowania niezależny od temperatury

Klübermatic NOVA może być stosowany do wszystkich zastosowań w zakresie temperatur od -20 °C do +60 °C.

W sterowniku Klübermatic NOVA za pomocą przycisku można ustawić okres wypływu od 1 do 12 miesięcy. Jednostka sterująca oblicza następnie ilość gazu potrzebną do stałego i niezawodnego uwalniania środka smarnego w tym czasie, biorąc pod uwagę temperaturę otoczenia. Klübermatic NOVA składa się z jednostki sterującej wielokrotnego użytku, jednostki LC (LC = lubricant canister) ze zintegrowanym zaworem retencyjnym oleju - wypełnionej 125 cm3 smaru lub oleju - oraz pokrywy ochronnej.

Klübermatic STAR VARIO - smarowanie precyzyjne niezależne od temperatury

Klübermatic STAR VARIO jest w pełni automatyczny i działa niezależnie od temperatury otoczenia. Dozuje on środek smarny z najwyższą dokładnością od 1 do 12 miesięcy.

Składa się z elektromechanicznej jednostki napędowej z wyświetlaczem LCD z przyciskiem sterującym, jednostki LC zawierającej 250, 120 lub 60 cm³ środka smarującego i zestawu baterii. Stan funkcjonalny może być monitorowany przez wszystkie diody LED, dzięki czemu pusta jednostka LC lub usterka może być wykryta i niezwłocznie usunięta.

Klübermatic STAR CONTROL – indywidualne, automatyczne dosmarowywanie za pomocą zewnętrznego sterowania

Klübermatic STAR CONTROL zasila punkt smarowania olejem lub smarem natychmiast po uruchomieniu - zapewniając stałe, dokładne i niezależne od temperatury smarowanie. Klübermatic STAR CONTROL jest zasilany bezpośrednio z maszyny, do której jest podłączony, i może być podłączony do jednostki PLC maszyny w celu sterowania. Klübermatic STAR CONTROL automatycznie rozładowuje zadaną ilość środka smarującego tak długo, jak długo pozostaje on podłączony do zasilania. Jednostka LC (LC = lubricant canister) jest dostępna z zawartością 60 cm³, 120 cm³ lub 250 cm³ środka smarującego.

Skontaktuj się z nami

Czekamy na wiadomość!

Więcej informacji na temat przetwarzania danych za pomocą formularza kontaktowego znajdziecie Państwo w naszej polityce prywatności.