Zarządzanie konserwacją: KlüberMaintain

Jaką wagę przywiązujecie Państwo do optymalizacji wydajności produkcji i obniżenia kosztów konserwacji? W ramach naszych usług KlüberMaintain analizujemy Państwa maszyny, jak również rejestrujemy wszystkie punkty smarowania i środki smarne stosowane w Państwa zakładzie, aby zapewnić skuteczne zarządzanie smarowaniem oraz uniknąć kosztownych przestojów maszyn. Wszystko to przekłada się na znaczne oszczędności.

Oferujemy następujące usługi w ramach KlüberMaintain:

KlüberMaintain

KlüberMaintain – Optymalizacja procesów zgodnie z planem

Na podstawie tych informacji tworzymy dla Państwa indywidualną tabelę smarowania instalacji, objaśniającą procedurę smarowania dla każdego punktu smarowania. Jest to punkt wyjścia dla przeprowadzenia takich optymalizacji, jak np.:

  • Odpowiednie dozowanie środka smarowego dla czystego otoczenia
  • Optymalne wykorzystanie środków smarnych w celu uniknięcia odpadów i zanieczyszczeń
  • Zmniejszona częstotliwość konserwacji
  • Idealna metoda aplikacji
  • Ulepszenie procesu mającego na celu uniknięcie przestojów podczas ponownego smarowania

Ponadto nasi eksperci tworzą plan optymalizacji oraz rekomendują środki mające na celu poprawy procesów TPM (Total Productive Maintenance), takich jak konserwacja, szkolenia, zarządzanie jakością, bezpieczeństwo pracy, ochrona środowiska i zdrowia.

KüberMaintain - Właściwy środek smarny we właściwym miejscu

Nasz spójny, ustandaryzowany system znakowania punktów smarowania, pojemników, miejsc składowania i urządzeń do aplikacji pomaga zminimalizować straty w produkcji wynikające z potencjalnego użycia niewłaściwego środka smarnego. Szczególnie w przemyśle spożywczym nasze usługi w zakresie znakowania Klüber pomagają w pełnym spełnieniu wymogów prawnych.

KüberMaintain - Wykorzystanie menedżera wydajności do optymalnego zarządzania konserwacją

Oferujemy również profesjonalne oprogramowanie EfficiencyManager, służące do kontroli, dokumentowania i monitorowania wszystkich procesów smarowania w Państwa produkcji. Jest to narzędzie, które można wykorzystać do zarządzania wszystkimi zasobami związanymi z produkcją i działaniami konserwacyjnymi, ponieważ obejmuje ono całą strukturę produkcji, jak również komponenty konserwacyjne.

Korzyści w skrócie:

  • Niezawodność procesu: jasne i uporządkowane planowanie oraz dokumentacja

  • Dostosowane do potrzeb klienta: uwzględnienie wszystkich środków smarnych i punktów smarowania w Państwa zakładzie

  • Zrównoważony rozwój: możliwość zmniejszenia ilości stosowanych środków smarnych, wydłużenia okresów między konserwacjami oraz zapewnienia długoterminowych oszczędności/optymalizacji.

Odtwórz

Szukacie Państwo cyfrowego rozwiązania do zarządzania środkami smarnymi? Zapraszamy do rozmowy naszymi ekspertami na temat Państwa projektu. Jesteśmy tu, aby pomóc!

Czekamy na wiadomość!

Więcej informacji na temat przetwarzania danych za pomocą formularza kontaktowego znajdziecie Państwo w naszej polityce prywatności.