Skuteczniejszy przegląd, niższe koszty

Pilnowanie wszystkich punktów smarowania, tworzenie harmonogramu terminowej konserwacji i wykrywanie zużycia na wczesnym etapie: kierownicy zakładów i technicy konserwacji muszą utrzymywać swoje maszyny w dobrym stanie technicznym. Naszym celem jest osiągnięcie wysokiej dostępności maszyn przy minimalnym zaangażowaniu personelu i niskich kosztach oraz możliwie jak najkrótszym czasie przestoju.

Klüber Lubrication wspiera swoich klientów dzięki rozwiązaniom cyfrowym służącym do ogólnego zarządzania produkcją - Total Productive Management (TPM). Dzięki tym usługom możecie Państwo na bieżąco analizować stan swoich maszyn i mieć wgląd w związane z nimi zadania i terminy smarowania w ramach jednego centrum zarządzania. To rozwiązanie bazuje na ocenie danych pobieranych przez czujniki w czasie rzeczywistym, a także na analizach laboratoryjnych próbek środków smarnych i danych historycznych. W efekcie otrzymujemy optymalną podstawę do przeprowadzenia wysoce skutecznych procesów konserwacji.

Wszystkie dane i funkcje zebrane w jednym miejscu: Program Klüber Lubrication EfficiencyManager

Za pomocą EfficiencyManagera dane pochodzące ze wszystkich urządzeń istotnych z punktu widzenia procesów konserwacji są dokumentowane w jednym miejscu i przedstawiane w prosty i bezpośredni sposób. Cyfrowa platforma konserwacyjna tworzy zestawienie danych szczegółowych dotyczących zbliżających się zadań związanych z konserwacją. Obejmuje ono również dane dla już zakończonych działań i procesów, zrozumiałe dla wszystkich zainteresowanych pracowników i zgodne z regulacjami prawnymi dotyczącymi prowadzenia dokumentacji i audytów. Program EfficiencyManager może być wykorzystywany na wszystkich urządzeniach końcowych, jego obsługa jest intuicyjna i jest on stale poszerzany o nowe funkcje.

Indywidualne rozwiązania cyfrowe - zacznij z nami!

W przemyśle ciężkim i spożywczym, sektorze transportu morskiego, przemyśle naftowo-gazowym czy robotyce, wymagania dotyczące punktów smarowania i ich konserwacji są równie zróżnicowane, co nasi klienci. Skorzystajcie z wiedzy naszych ekspertów. Poszukujemy producentów o innowacyjnym i wizjonerskim podejściu, dostawców OEM i użytkowników jako partnerów do współpracy w zakresie wypracowywania zindywidualizowanych rozwiązań cyfrowych.

Łączymy wszystkie kompetencje i usługi związane z naszymi wysokowydajnymi specjalistycznymi środkami smarnymi w ramach naszej strategii Total Productive Management (TPM), a przy tym stale wypracowujemy nowe i innowacyjne rozwiązania.

Korzyści płynące z zastosowania metody Klüber Lubrication Total Productive Management (TPM)

  • Indywidualne rozwiązania dla Państwa zastosowań: Nasi eksperci opracują wspólnie z Państwem odpowiednie zastosowania, które staną się Waszą cyfrową przyszłością.
  • Konserwacja zapobiegawcza: Na podstawie danych pobieranych przez czujniki w czasie rzeczywistym i wspartych przez analizy laboratoryjne, które będą przechowywane, interpretowane i wizualizowane w jednym miejscu, jeżeli zajdzie taka potrzeba
  • Ciągła optymalizacja kosztów Niższe koszty konserwacji, mniej nieoczekiwanych przestojów i ciągłe doskonalenie zwiększają wydajność i obniżają koszty operacyjne (całkowity koszt posiadania).
  • Program EfficiencyManager - centralny portal obejmujący wszystkie aspekty zarządzania Państwa aktywami: Przegląd wszystkich maszyn, ich komponentów istotnych z punktu widzenia konserwacji oraz produktów, które będą używane - wraz ze zbliżającymi się działaniami, dokumentowaniem i analizą.

Przykład: monitorowanie stanu technicznego online

Urządzenia znajdujące się w odległych miejscach, np. do poszukiwania nowych złóż w przemyśle naftowym i gazowym, stawiają bardzo wysokie wymagania w zakresie zarządzania konserwacją. Są one wdrażane na żądanie, a w wielu przypadkach w trudnych warunkach środowiskowych i przy napiętym harmonogramie. W takiej sytuacji nieplanowane przestoje i improwizowana konserwacja pociągają za sobą wysokie koszty i duży wysiłek logistyczny.

Rozwiązaniem tego problem jest cyfrowe monitorowanie punktów smarowania z wykorzystaniem systemu monitoringu stanu technicznego on-line. Czujniki monitorują parametry użytkowe i jakość oleju. Bramki IoT wysyłają uzyskane dane do bezpiecznej chmury, gdzie przeprowadzana jest ich scentralizowana ocena. Dzięki temu operatorzy i technicy ds. konserwacji mogą nieprzerwanie obserwować każdą maszynę lub system. Potrzeby konserwacyjne są odczytywane i planowane już na wczesnym etapie, a w przypadku przekroczenia ustalonych limitów przesyłane są ostrzeżenia. Bardziej szczegółowa analiza przeprowadzana jest na żądanie, zamiast wcześniej stosowanego podejścia bazującego na zbyt częstej lub zbyt rzadkiej analizie szczegółowej danych. Przekłada się to na oszczędność kosztów poprzez wyeliminowanie nieoczekiwanych przestojów i zbędnych analiz próbek oleju. Takie dane mogę być jednocześnie wykorzystywane do ciągłego usprawniania procesów smarowania w ramach ścisłej współpracy z ekspertami firmy Klüber Lubrication.

W rezultacie uzyskujemy wyższą wydajność, mniej przestojów i niższe koszty (TCO).

Usługi Klüber Lubrication w zakresie Total Productive Management (TPM) w skrócie

Zarządzanie konserwacją: Utrzymanie kontroli nad procesami
Wszystkie urządzenia, maszyny i podzespoły związane z konserwacją w Państwa zakładzie produkcyjnym są przedstawiane w przejrzysty sposób, aby umożliwić odpowiednie zarządzanie zadaniami w zakresie smarowania i konserwacji. Baza danych dla techników utrzymania ruchu, kierowników zakładów i operatorów umożliwia uzyskanie wysokiej wydajności i standaryzację procesów. Kolejną zaletą jest uproszczenie skutecznego transferu wiedzy w ramach personelu obsługi. Zintegrowana obsługa audytów umożliwia optymalne prowadzenie dokumentacji dotyczącej zgodności.

Przeprowadzanie analizy: Smarowanie dostosowane do konkretnych wymagań
Na podstawie kontroli przeprowadzanych na miejscu oraz analiz laboratoryjnych pobranych próbek uzyskujecie Państwo przejrzysty przegląd stanu swoich maszyn i środków smarnych. Wizualizacje trendów na podstawie danych historycznych w połączeniu z wiedzą naszych ekspertów pozwalają na zróżnicowanie stosowanych metod konserwacji.

Monitorowanie maszyn: Podstawa dla konserwacji zapobiegawczej
Wbudowane czujniki dokonują pomiarów stanu maszyn, przekładni, łańcuchów i smarów. W ten sposób możecie Państwo prowadzić przegląd danych, powiadomień i zaleceń dotyczących działań w czasie rzeczywistym, nawet w odniesieniu do maszyn znajdujących się w innym miejscu, np. stosowanych w przemyśle naftowym i gazowym, maszyn mobilnych, czy maszyn wykorzystywanych do zastosowań w kolejnictwie czy transporcie morskim. Ułatwia to przeprowadzenie precyzyjnie zaplanowanej konserwacji zapobiegawczej zamiast konserwacji wykonywanej w stałych odstępach czasu. Większa przejrzystość pozwoli Państwu wyeliminować zbędne podróże, zaoszczędzić czas i wydatki, a jednocześnie ograniczyć przestoje i nieoczekiwane potrzeby naprawcze.

Indywidualne rozwiązania cyfrowe - zacznij z nami!

W przemyśle ciężkim i spożywczym, sektorze transportu morskiego, przemyśle naftowo-gazowym czy robotyce, wymagania dotyczące punktów smarowania i ich konserwacji są równie zróżnicowane, co nasi klienci. Skorzystajcie Państwo z wiedzy naszych ekspertów. Poszukujemy producentów o innowacyjnym i wizjonerskim podejściu, dostawców OEM i użytkowników jako partnerów do współpracy w zakresie wypracowywania zindywidualizowanych rozwiązań cyfrowych.

Łączymy wszystkie kompetencje i usługi związane z naszymi wysokowydajnymi specjalistycznymi środkami smarnymi w ramach naszej strategii Total Productive Management (TPM), a przy tym stale wypracowujemy nowe i innowacyjne rozwiązania.

Szukacie Państwo cyfrowego rozwiązania do zarządzania środkami smarnymi? Porozmawiajcie z naszymi ekspertami o swoim projekcie. Jesteśmy tu, aby Wam pomóc!

Czekamy na wiadomość!

Więcej informacji na temat przetwarzania danych za pomocą formularza kontaktowego znajdziecie Państwo w naszej polityce prywatności.