Oil Condition Analysis Vacuum

Nr produktu: 999200 Analiza laboratoryjna ustalenia stanu używanego oleju smarnego, z uwzględnieniem sterylnego pobierania próbek olejów do próżni.

Analiza oleju do próżni wykonana przez firmę Klüber Lubrication zawiera wiele informacji na temat aktualnego stanu oleju. Badane są: wygląd, lepkość, starzenie się, zawartość wody, a jeśli jest to konieczne, obce substancje stałe. Analiza oleju obejmuje spektroskopię w podczerwieni, analizę dodatków składowych, a także analizę zawartych w próbce substancji metalicznych. Wynik analizy oleju jest przedstawiony w formie jednolitego, zwartego raportu, który daje informacje o stanie oleju.

Ocena analizy przedstawiona jest w następujących piktogramach:

 • symbol zielony: jakość oleju jest w dopuszczalnym zakresie, olej może być ponownie wykorzystany.

 • symbol żółty: niektóre parametry nie spełniają wymagań. Zaleca się kontrolę maszyny lub kontrolę ogólną.

 • Symbol czerwony: olej nie może być ponownie używany. Należy dokonać wymiany oleju.

Oil Condition Analysis Vacuum

Korzyści związane z Państwa aplikacją

 • OCA Vakum - analiza stanu oleju do próżni

  • Ta analiza laboratoryjna dostarcza informacji o aktualnym stanie środka roboczego i jest ważnym elementem perspektywicznych warunków utrzymania ruchu w oparciu o zasady zarządzania ryzykiem WCM (World Class Manufacturing) z uwzględnieniem modułu TPM (Total Productive Maintenance).

 • Zabezpieczenie elementów mechanicznych

  • Regularne badania zmniejszają ryzyko niepowodzenia, lub uszkodzenia elementów drogich systemów o znaczeniu strategicznym

 • Wzrost produkcji

  • Osiagana jest maksymalna żywotność środka smarnego. Zredukowane są przestoje maszyn i ograniczone koszty wynikające z przerw w produkcji.

 • Komfortowa obsługa

  • Zestaw do pobierania próbek i transportu; jednolity, zwarty i zrozumiały raport z zaleceniami

 • Zalecenia dla zoptymalizowanego zarządzania środkami smarnymi

  • Ocena wyników analizy przez ekspertów laboratoryjnych firmy Klüber Lurbication i sprawozdanie dla klienta z zaleceniami i wskazówkami dotyczącymi działań naprawczych

 • Krótkie czasy reakcji

  • Wyniki badań w krótkim czasie

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami

Czekamy niecierpliwie na wiadomość od Ciebie!

Więcej informacji na temat przetwarzania danych za pomocą formularza kontaktowego znajdziecie Państwo w naszej polityce prywatności.