OCA - Probenahmekoffer

Nr produktu: 999348 Analiza laboratoryjna w celu ustalenia stopnia zużycia oleju smarnego

Przeprowadzana przez Klüber Lubrication analiza stanu oleju zawiera wiele danych o jego aktualnym stanie.

Badane są wygląd, lepkość, starzenie się, zawartość wody i w razie potrzeby zawartość części obcych. Spektroskopia w podczerwieni, analiza dodatków, jak też i analiza elementów metalicznych w próbce wchodzą więc również w skład analizy stanu oleju.

W wyniku analizy oleju jest sporządzane jednolite, łatwo czytelne sprawozdanie, które informuje o stanie oleju.

Ocena analizy jest prezentowana przez piktogram. Obowiązuje przy tym:

 • "Zielona ramka - zielony znacznik": Jakość oleju pozostaje w dopuszczalnych granicach i można go bez problemu nadal stosować.

 • "Żółta ramka z lupą": Jakość oleju jest w tolerowalnym zakresie, występują jednak zmiany; zalecana jest pilna kontrola maszyny albo inna kontrola. Zalecane jest podjęcie działania, np. ponowne badanie.

 • "Czerwona ramka z butelką oleju": Olej nie nadaje się już do użycia; należy przeprowadzić wymianę oleju.

OCA - Probenahmekoffer

Korzyści związane z Państwa aplikacją

 • OCA - „Oil Condition Analysis“

  • Analiza stanu oleju informuje o jego aktualnym stanie

 • Niezawodność

  • Regularne badanie zmniejsza ryzyko awarii drogich części konstrukcyjnych i systemów

 • Wysoka efektywność

  • Maksymalizowany jest czas użytkowania środka smarowego

 • Komfortowe posługiwanie się

  • Zestaw do pobierania i wysyłki próbek; jednolite, łatwo czytelne i zrozumiałe sprawozdanie z zaleceniami

 • Szczegółowa znajomość produktów przez firmę Klüber Lubrication

  • Profesjonalna interpretacja wyników

 • Strukturyzowany system

  • Wyniki badań są uzyskiwane w krótkim czasie

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami

Czekamy niecierpliwie na wiadomość od Ciebie!

Więcej informacji na temat przetwarzania danych za pomocą formularza kontaktowego znajdziecie Państwo w naszej polityce prywatności.