Klüberfluid C-F 2 Ultra

Nr produktu: 039075 Smar eksploatacyjny do otwartych przekładni

Klüberfluid C-F 2 Ultra jest specjalnym smarem eksploatacyjnym na bazie oleju mineralnego, zagęszczonego stearynianem glinu, do smarowania zanurzeniowego lub obiegowego. Jako stały środek smarny zawiera drobny grafit. Jest odporny na wysokie obciążenia, zawiera składniki minimalizujące zużycie oraz inhibitory korozji. Smar może, w szczególnych przypadkach, pracować w podwyższonej temperaturze do 200 °C.

Klüberfluid C-F 2 Ultra jest cieczą nienewtonowską, nie zawierającą od substancji bitumicznych, rozpuszczalników, metali ciężkich i chloru.

Klüberfluid C-F 2 Ultra, zgodnie z AGMA 251,02, ma specjalny skład "Special Compounds" (ust. 3,4); specyfikacje maksymalnego ciśnienia smaru przekładniowego "Extreme Pressure Gear Lubricant" tabela 6, są w pełni spełnione.

Klüberfluid C-F 2 Ultra

Korzyści związane z Państwa aplikacją

  • Smar eksploatacyjny do zanurzeniowego, względnie obiegowego smarowania otwartych przekładni

  • Dla przeciętnych i podwyższonych temperatur pracy

  • Nie zawiera metali ciężkich, chloru, substancji bitumicznych i rozpuszczalników

  • Efektywna ochrona zarysu zęba

  • Efektywna ochrona zarysu zębów

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami

Czekamy niecierpliwie na wiadomość od Ciebie!

Więcej informacji na temat przetwarzania danych za pomocą formularza kontaktowego znajdziecie Państwo w naszej polityce prywatności.