Klüberbio EG 2-68

Nr produktu: 009043 Biodegradowalne, nietoksyczne oleje do wysokoobciążonych przekładni

Oleje Klüberbio EG 2 są olejami przekładniowymi łatwo biodegradowalnymi, których baza oparta jest na syntetycznych olejach estrowych.

Biologiczna zdolność do rozkładu, zgodnie z oznakowaniem ekologicznym Wspólnoty Europejskiej Ecolabel.

Wspólnotowe oznakowanie ekologiczne EU Ecolabel jest specjalnym znakiem przyjazności dla środowiska produktów i usług, które spełniają wysokie standardy ochrony środowiska w całym cyklu ich życia, od nabycia surowca, poprzez produkcję i dystrybucję, do ostatecznego usunięcia.

Armatorzy i operatorzy statków otrzymują wystawioną przez niezależny organ, sprawdzoną gwarancję, że produkt spełnia wymagania klasyfikacji Agencji Ochrony Środowiska Stanów Zjednoczonych EPA dla środka smarnego przyjaznego środowisku "Environmentally Acceptable Lubricant (EAL)", odnośnie biodegradowalności, toksyczności i bioakumulacji - załącznik A EPA VGP (Vessel General Permit).

Oleje Klüberbio EG 2 wykazują wysoką stabilność na ścinanie i tworzą mocny hydrodynamiczny film olejowy nawet przy wysokich obciążeniach. Mają wysoką odporność na zacieranie, chroniąc niezawodnie przed uszkodzeniem zęby przekładni także przy wysokich obciążeń szczytowych.

Klüberbio EG 2-68

Korzyści związane z Państwa aplikacją

  • Spełnia wymagania dotyczące ochrony środowiska "Environmentally Acceptable Lubricant" zdefiniowane w załączniku A - EPA 2013 VGP (Vessel General Permit).

  • Szybko ulega biodegradacji i nie jest toksyczny dla organizmów morskich. Dzięki temu, w przypadku nieprzewidzianych wycieków oleju, zredukowane jest niebezpieczeństwo skażenia środowiska.

  • Oleje Klüberbio EG 2 cechuje duża odporność na zatarcie. Wieńce zębate przekładni są odpowiednio chronione przed zacieraniem się, nawet w warunkach wysokich obciążeń granicznych.

  • Czołowi producenci uszczelnień wałów i śrub okrętowych uznali stosowane elastomery grupy NBR i FKM odpornymi na oleje Klüberbio EG 2 i tym samym dopuścili te oleje do powszechnych zastosowań. Stosując te oleje można uniknąć przecieków i zanieczyszczeń.

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami

Czekamy niecierpliwie na wiadomość od Ciebie!

Więcej informacji na temat przetwarzania danych za pomocą formularza kontaktowego znajdziecie Państwo w naszej polityce prywatności.