Klüberbio BM 32-142

Nr produktu: 009053 Ekologiczny smar uniwersalny do łożysk tocznych i ślizgowych

Z pewnością każdego producenta lub użytkownika urządzeń morskich i pokładowych, które są często narażone na ekstremalne warunki otoczenia i kontakt z wodą morską, zainteresuje możliwość zastosowania ekologicznego środka smarnego o doskonałych właściwościach użytkowych.

Klüberbio BM 32-142 to smar o doskonałych właściwościach użytkowych, składający się z oleju bazowego łatwo ulegającego biodegradacji oraz zestawu specjalnych dodatków. Smar jest przyjazny dla środowiska naturalnego oraz cechuje się wysoką zdolnością do przenoszenia obciążeń, dobrymi właściwościami przeciwzużyciowymi i antykorozyjnymi, a także bardzo dobrymi właściwościami w niskich temperaturach.

Dzięki tym walorom, Klüberbio BM 32-142 uchodzi za preferowany smar uniwersalny do wielu mechanizmów i węzłów tarcia, zwłaszcza pracujących w środowiskach wrażliwych na wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia.

Smar Klüberbio BM 32-142 spełnia wymagania klasyfikacyjne jako środek smarny nieszkodliwy dla środowiska naturalnego (EAL - Environmentally Acceptable Lubricant), dotyczące biodegradowalności, nietoksyczności i bioakumulacji, określone przez amerykańską Agencję Ochrony Środowiska (EPA) w „Ogólnym zezwoleniu dotyczącym środków smarnych do jednostek pływających” z 2013 roku.

Klüberbio BM 32-142

Korzyści związane z Państwa aplikacją

  • Smar spełnia wymagania stawiane środkom smarnym nieszkodliwym dla środowiska naturalnego, które określono w Załączniku A do wymagań Agencji Ochrony Środowiska EPA 2013, zawartych w Ogólnym zezwoleniu dotyczącym środków smarnych do jednostek pływających (Vessel General Permit).

  • Wykazuje odporność na niskie temperatury, co pozwala na jego zastosowanie przy skrajnie niskich temperaturach otoczenia.

  • Odpowiednio dobrane dodatki wydłużają okres użytkowania smarowanych części i spowalniają ich zużycie.

  • Dłuższe odstępy między dosmarowywaniem konserwacyjnym ze względu na dobrą zdolność przenoszenia obciążeń oraz odporność na zużycie i korozję.

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami

Czekamy niecierpliwie na wiadomość od Ciebie!

Więcej informacji na temat przetwarzania danych za pomocą formularza kontaktowego znajdziecie Państwo w naszej polityce prywatności.