Klüberbio AG 39-602

Nr produktu: 009042 Biodegradowalny smar o zwiększonej przyczepności do otwartych przekładni i lin stalowych

Klüberbio AG 39-602 jest smarem o zwiększonej przyczepności do otwartych przekładni i lin stalowych, opartym na bazie oleju estrowego i wybranych dodatków składowych. Klüberbio AG 39-602 składa się w > 60 % z odnawialnych surowców.

Biologiczna zdolność do rozkładu, zgodnie z OECD 301 F, wynosi >= 60 % po 28 dniach. Zastosowanie Smaru Klüberbio 39-602 wydłuża żywotność części maszyn oraz zwiększa ochronę przed zużyciem i korozją. Gotowy produkt spełnia wymagania dotyczące zdolności do biodegradacji, nietoksyczności i bioakumulacji, które zapisane są w dokumencie "2013 Vessel General Permit" przez EPA-Agencję Ochrony Środowiska USA. Zwiększona przyczepności smaru Klüberbio AG 39-602 przyczynia się do zmniejszenia jego zużycia i tym samym do obniżenia kosztów eksploatacji.

Klüberbio AG 39-602

Korzyści związane z Państwa aplikacją

  • Spełnia wymagania ochrony środowiska (Environmentally Acceptable Lubricant) zdefiniowane w załączniku A 2013-ogólne pozwolenia (Vessel General Permit)

  • Mniejsze zanieczyszczanie środowiska podczas kontaktu z wodą. Olej bazowy opiera się na odnawialnych surowcach

  • Długie okresy wymiany smaru dzięki dobrej przyczepności i odporności na wodę

  • Wydłużona trwałość części maszyn i zredukowane zużycie spowodowane selektywnym doborem dodatków składowych

  • Chroni przed korozją w przypadku działania soli, dzięki specjalnie dobranym dodatkom antykorozyjnym

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami

Czekamy niecierpliwie na wiadomość od Ciebie!

Więcej informacji na temat przetwarzania danych za pomocą formularza kontaktowego znajdziecie Państwo w naszej polityce prywatności.