Klüberalfa DH 3-230

Nr produktu: 090140 Wysokotemperaturowe oleje smarowe do łożysk ślizgowych ze spieku i do tworzyw sztucznych

Oleje Klüberalfa® są zbudowane na bazie perfluorowego polieteru (PFPE), umożliwiają smarowanie nawet na cały okres użytkowania i wyróżniają się wieloma niestandardowymi funkcjami.

Oleje Klüberalfa DH 3 bazują na bardzo stabilnych termicznie i mających niski wskaźnik parowania, mieszankach olejów PFPE, które w zależności od zdefiniowanej lepkości, mogą pracować w temperaturze o różnych wartościach.

Klüberalfa DH 3-230

Korzyści związane z Państwa aplikacją

  • Długookresowe smarowanie komponentów w temperaturze o szerokim zakresie wartości

    • dzięki bardzo dobrej stabilności termicznej i chemicznej

  • Duża dowolność wyboru materiałów komponentów współpracujących w parze kinematycznej

    • dzięki zgodności z tworzywami sztucznymi i elastomerami

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami

Czekamy niecierpliwie na wiadomość od Ciebie!

Więcej informacji na temat przetwarzania danych za pomocą formularza kontaktowego znajdziecie Państwo w naszej polityce prywatności.