BARRIERTA I MI FLUID

Nr produktu: 090003 Wysokotemperaturowy olej smarny

BARRIERTA BARRIERTA jest pierwszą europejską marką jakościową dla smarów na bazie oleju perfluoropolieterowego (PFPE).

BARRIERTA jest powszechnie uważana za synonim żywotności i stabilności parametrów w warunkach występowania temperatury o zmiennych wartościach. Produkty BARRIERTA należą dzisiaj do najczęściej stosowanych na świecie smarów PFPE.

BARRIERTA Fluids bazuje na uszlachetnionych olejach PFPE, stosowanych jako materiał smarny. Ich ponadprzeciętnie dobra stabilność termiczna i dostępność klas lepkości przez wiele lat, kwalifikuje BARRIERTA Fluids do różnorakich zakresów zastosowań.

Smar BARRIERTA I S FLUID zarejestrowano jako NSF H1, który podlega FDA 21 CFR § 178.3570. Materiał smarny opracowano z uwzględnieniem nieprzewidywalnego kontaktu z produktami i opakowaniami przemysłu spożywczego, kosmetycznego, farmaceutycznego i przemysłu wytwarzania pasz zwierząt. Stosowanie BARRIERTA I S FLUID korzystnie wpływa na zwiększenie efektywności przebiegu procesu produkcyjnego Waszej firmy. Nie mniej zalecamy wykonanie dodatkowych analiz ryzyka, np. HACCP.

BARRIERTA I MI FLUID

Korzyści związane z Państwa aplikacją

  • Oczekiwany długi czas pracy

    • Doskonała stabilność termiczna

    • Niski stopień odparowywania

  • Szerokie spektrum zastosowań

    • Cztery różne klasy lepkości

    • Duża zgodność w kontakcie z tworzywami sztucznymi i elastomerami

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami

Czekamy niecierpliwie na wiadomość od Ciebie!

Więcej informacji na temat przetwarzania danych za pomocą formularza kontaktowego znajdziecie Państwo w naszej polityce prywatności.