Przemysł farmaceutyczny

Produkcja zgodna z GMP

Wytwarzanie produktów farmaceutycznych podlega szczególnie rygorystycznym wymaganiom, ponieważ w branży tej szczególne znaczenie ma wyeliminowanie ryzyka zanieczyszczenia produktu. Z tego względu polecamy wybór naszych specjalnych środków smarowych posiadających rejestrację NSF H1, certyfikowanych zgodnie z ISO 21469 i zgodnych…

W przemyśle farmaceutycznym normą jest prowadzenie procesów wytwarzania w sposób zgodny ze standardami GMP (Good Manufacturing Practice - dobrej praktyki produkcyjnej). Jeżeli audytowany producent chce wykazać zgodność z wytycznymi GMP, musi dysponować certyfikowanymi produktami. Dlatego opracowaliśmy specjalne środki smarowe dla przemysłu farmaceutycznego, zarejestrowane przez National Sanitary Foundation (NSF) jako zgodne z klasą H1. Z kolei zakłady, w których wytwarzamy środki samrowe H1, posiadają certyfikację zgodnie z międzynarodową normą ISO 21469. Dzięki temu nasze oleje i smary specjalne pomagają producentom z całego świata spełniać wymogi GMP. Dzięki środkom smarowym H1 produkcji Klüber Lubrication będą Państwo spełniać wymogi bezpieczeństwa określone w każdym audycie!

Prawidłowe korzystanie ze smarów dzięki usłudze KlüberMaintain

Czy wiesz, że nakłady na środki smarowe stanowią przeciętnie zaledwie jeden procent całkowitych kosztów operacyjnych w przemyśle farmaceutycznym? Tym niemniej, właściwy system zarządzania środkami smarowymi może w znacznie większym stopniu przyczynić się do obniżenia kosztów energii, robocizny i części zamiennych. Usługa KlüberMaintain to niezawodne narzędzie do optymalizacji ilości i rodzajów środków smarowych. Korzystanie z KlüberMaintain skutkuje dużą racjonalizacją zarządzania produktami, skomasowaniem zamawianych ilości i zwiększeniem przejrzystości gospodarki smarowniczej. Nasze wysokowydajne produkty w niezawodny sposób zabezpieczają Państwa instalacje przed zużyciem i wydłużają okresy między smarowaniami konserwacyjnymi, ograniczając konieczność przeprowadzania nieprzewidzianych prac konserwacyjnych.
 
Zalety zastosowania:

  • Gwarancja sukcesu: Zarejestrowane smary firmy Klüber Lubrication z obszerną dokumentacją jakościową wspomagającą proces certyfikacji
  • Skomasowanie zamawianych ilości dzięki optymalizacji zapasu środków smarowych
  • Zwiększona dyspozycyjność instalacji i wydłużona żywotność smarowanych elementów

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych smarach specjalnych dla przemysłu farmaceutycznego lub o usłudze KlüberMaintain? Poniżej znajdą Państwo dane do kontaktu.