100 procent zielonej energii wytwarzanej lokalnie dla Klüber Lubrication

Firma Klüber Lubrication zrobiła decydujący krok w przyszłość: Kupując w 100 procentach ekologiczną energię elektryczną wytwarzaną w regionie, austriacka spółka zależna naszego przedsiębiorstwa chroni środowisko naturalne i spełnia swoje zobowiązania wobec przyszłych pokoleń.

Neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla produkcja energii elektrycznej dla naszej austriackiej spółki zależnej

Neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla produkcja energii elektrycznej dla naszej austriackiej spółki zależnej

Od kopalnych do odnawialnych źródeł energii: Od 1 stycznia 2019 roku Klüber Lubrication Austria pozyskuje dla swoich biur i zakładów produkcyjnych tzw. zieloną energię elektryczną, czyli energię ze źródeł odnawialnych. Ta wytwarzana jest w sposób całkowicie neutralny pod względem emisji dwutlenku węgla, tzn. bez żadnej emisji.

Nowo wybrany dostawca energii elektrycznej wytwarza energię głównie w przyjaznych dla środowiska małych elektrowniach wodnych zlokalizowanych na terenie Salzburga. Ta decyzja jest naszym wkładem w zrównoważone wykorzystanie zasobów.

"Pokonywanie ograniczeń" w zakresie zrównoważenia ekologicznego

Wierni naszej korporacyjnej zasadzie "Pushing the limits", nie spoczywamy na laurach, lecz pracujemy nad ciągłym doskonaleniem naszego wpływu na środowisko i zasoby.

Nasze wysiłki nie ograniczają się tylko do natychmiastowych efektów wpływu na środowisko naturalne, ale mają również na celu zwielokrotnienie pozytywnych efektów, z których korzystają nasi klienci. Kompleksowe informacje na temat naszego zaangażowania w zrównoważony rozwój można znaleźć w Raporcie o zrównoważonym rozwoju firmy Klüber Lubrication.

Odpowiedzialność ekologiczna jest podstawowym elementem naszych wartości korporacyjnych.

Wierni naszej korporacyjnej zasadzie "Pushing the limits", nie spoczywamy na laurach, lecz pracujemy nad ciągłym doskonaleniem naszego wpływu na środowisko i zasoby.

Nasze wysiłki nie ograniczają się tylko do natychmiastowych efektów wpływu na środowisko naturalne, ale mają również na celu zwielokrotnienie pozytywnych efektów, z których korzystają nasi klienci. Kompleksowe informacje na temat naszego zaangażowania w zrównoważony rozwój można znaleźć w Raporcie o zrównoważonym rozwoju firmy Klüber Lubrication.

Odpowiedzialność ekologiczna jest podstawowym elementem naszych wartości korporacyjnych.

Klimat i środowisko naturalne są częścią naszej odpowiedzialności korporacyjnej od momentu powstania firmy w 1929 roku. Jako firma należąca do Freudenberg Group jesteśmy również sygnatariuszem UN Global Compact, największej na świecie inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw.

Oprócz technologii produkcyjnych oszczędzających zasoby, ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy przywiązujemy również dużą wagę do wpływu naszych produktów na zrównoważony rozwój u klienta. Ilustrują to poniższe przykłady:

InterCement:

Dowiedz się, w jaki sposób stosowanie naszych innowacyjnych środków smarnych w brazylijskiej firmie InterCement przyczyniło się do wyraźnych udoskonaleń zarówno pod względem ekologicznym, jak i ekonomicznym, faktycznie przekraczając wszelkie oczekiwania.

Siła wiatru:

Środki smarne produkowane przez Klüber Lubrication pomagają również operatorom turbin wiatrowych zwiększyć ich wydajność i zmniejszyć obciążenie zasobów - bez wpływu na wydajność urządzeń. W ten sposób przyczyniamy się do poprawy śladu energetycznego również w zakresie ochrony klimatu.

E-mobilność:

Do transportu towarów między naszym zakładem produkcyjnym w Monachium a naszym centrum logistycznym w Maisach wykorzystamy zieloną energię pojazdów elektrycznych i odpowiednio zmodernizowaliśmy naszą infrastrukturę.

Fotowoltaika:

Wyposażyliśmy nasz zakład produkcyjny w Meksyku w system fotowoltaiczny o powierzchni 2800 metrów kwadratowych, co pozwala nam zaoszczędzić ponad 200 ton dwutlenku węgla rocznie.

Redukcja emisji i kosztów - dzięki środkom smarnym Klüber Lubrication

Z chęcią doradzimy Państwu, jakie kroki podjąć w kierunku poprawy śladu ekologicznego: Dzięki środkom smarnym Klüber Lubrication nie tylko ograniczycie koszty: mogą Państwo również uczynić swoje procesy produkcyjne bardziej przyjaznymi dla środowiska, aby osobiście przyczynić się do jego ochrony.

Skontaktuj się z nami

Jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji, lub indywidualną poradę od naszych specjalistów, dostosowaną do Państwa wymagań, zapraszamy do kontaktu!

Więcej informacji na temat przetwarzania danych za pomocą formularza kontaktowego znajdziecie Państwo w naszej polityce prywatności.